امروز : 1398/05/31
دسته بندی ها

محصولات با کلمه کلیدی پاورپوینت فصل پنجم کتاب سیمای سازمان تألیف گرت مورگان ترجمه مشبکی با موضوع آفرینش واقعیت های اجتماعی، سازمان ها همانند فرهنگ ها

  • صفحه بندی :
  • 1