هدف از این تحقیق بررسی هموارسازی سود و انواع آن با فرمت docx در قالب 30 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

سطح افشا

هموار سازی سود

انواع هموارسازی سود

مفاهیم سود ویژه

ابزار های هموارسازی مصنوعی سود

تكنیك ها ی هموارسازی سود

انگیزه های هموارسازی سود

روش های مطالعه هموارسازی سود

فرضیه بازاركارا

پیشینه

منابع

 

 

 

     "سازمان بار اطلاعات " به ساختار تحلیلی و بیان تعاریف مناسبی بر می گردد كه طی آن داده ها می- تواند به یك روش معمولی و معنی دار برای استفاده كننده، نشان داده شود."تراكم" بر جمع جبری اجزا یك طبقه، به شكلی كه استفاده كننده نیاز دارد بر می گردد و اطلاعات متراكم به اطلاعات جزئی سازمان یافته ترجیح داده می شود."چارچوب" مربوط به روشی است كه اطلاعات ارائه می شود. چارچوب باید امكان پردازش ظرفیتهای مختلف استفاده كننده و نیازهای داده ای او را فراهم آورد. "برآورد اولیه" فرآیند حركت از مجموعه اطلاعات به ستاده هایی است كه فرض می شود هم در مباحث معمولی از قبیل قابلیت سودآوری و هم جهت خواسته های افشاء مالی مانند درآمد هر سهم مفید باشد.هر كدام از این تكنیك ها مفید می باشند و حجم اطلاعات مرتبط با یكدیگر را كاهش می دهند. همچنین آنها باید بتوانند اجزاء بار اضافی اطلاعات را برای استفاده كنندگان از داده های مالی مشخص كنند. به هر حال استفاده كنندگان داده های جدیدی را درخواست می كنند و یكسری داده های بالقوه مفید، به درخواست حسابرسان مستقل، مراكز دولتی، تحلیل گران مالی و مراكز آموزشی باید افشا شود. همچنین از بعضی جهت ها، حرفه حسابداری باید تشخیص دهد كه بسیاری از داده ها می تواند برای استفاده كننده به جای مفید بودن حتی مضر واقع شوند. سوال این است كه چه مقدار از بار اطلاعات را استفاده كننده به طور كارا (موثر) جذب می كند؟