هدف از این تحقیق بررسی مفهوم بازده و نرخ بازده با فرمت docx در قالب 20 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-2-1 مفهوم بازده

2-2-2  نرخ بازده

2-2-3  نرخ بازده تحقق یافته و نرخ بازده مورد انتظار

2-2-4  نرخ بازده بدون ریسک

2-2-5  نرخ بازده سرمایه گذاری

2-2-6 اجزای بازده

2-2-7  عوامل موثر بر بازدهی

پیشینه

منابع

 

 

 

امروزه اطلاعات یک وسیله و ابزار راهبری مهم در تصمیم گیری محسوب می شود و بدون شک کیفیت تصمیمات نیز بستگی به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعاتی دارد که در زمان تصمیم گیری در اختیار افراد قرار می گیرد. در بازار های مالی این اطلاعات می تواند به صورت نشانه ها، علائم، اخبار و پیش بینی های مختلف از داخل یا خارج شرکت انعکاس می یابد و در دسترس سهامداران قرار می گیرد و باعث ایجاد واکنش ها و در نتیجه تغییرانی در نوع و روش سرمایه گذاری می گردد. با توجه به رونق بازار سرمایه علی الخصوص بورس اوراق بهادار در رشد چشمگیر شاخص بورس اوراق بهادار در سالهای اخیر و عدم رونق بازار های مشابه جذابیت بازار فوق دو چندان شده است که در این تحقیق به بررسی رابطه بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پرداخته می شود.

 

 

 

سرمایه گذاری یک امر ضروری و حیاتی در جهت رشد و توسعه اقتصادی هر کشور است. برای اینکه وجوه لازم جهت این سرمایه گذاری فراهم آید، باید یکسری منابع برای تامین سرمایه وجود داشته باشد. بهترین منبع برای تامین سرمایه پس اندازهای مردم یک جامعه است. لذا باید یک مکانیزم قوی وجود داشته باشد که این پس اندازها را به سوی بخش های تولیدی سوق دهد و نیاز مالی این بخش ها را فراهم کند. بورس اوراق بهادار بهترین مکانی است که امکان استفاده از پس اندازها در بخش های تولید را فراهم می آورد. پس بورس از یک طرف پس اندازهای سرگردان را به سمت تولید سوق می دهد و از طرف دیگر احتیاجات مالی شرکت ها و موسسات را برآورده می کند. (شفیع زاده, 1376). سرمایه گذاری در اوراق بهاداری همچون سهام علاوه بر اینكه موجب سود آوری می گردد، مهیج نیز می باشد ولی با این حال ریسك زیادی را در بر دارد. به همین خاطر نیاز است تا فرد از علوم مربوطه آگاهی داشته و از مهارت لازم نیز برخوردار باشد تا بسان یك هنرمند به این نوع سرمایه گذاری اقدام نماید برای این كه در چنین سرمایه گذاری هایی هم منطق نقش دارد و هم احساس فرد. سرمایه گذاران می كوشند منابع مالی خود را در جایی سرمایه گذاری نمایند كه بیشترین بازده و كمترین ریسك را داشته باشد.