هدف از این تحقیق بررسی مدیریت سود و انواع آن با فرمت docx در قالب 46 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب 

انواع مدیریت سود

2-10-1- مدیریت سود طبیعی

2-10-2- سودهایی كه به طور طبیعی هموار نیستند و تعمداً توسط مدیریت هموار شده‌اند

2-11- دستكاری حسابها

2-12- ابعاد و جوانب و تئوری های مربوط به مدیریت سود

2-13- انگیزه‌ها و اهداف مدیریت سود سود

2-14- معیارهای شناخت مدیریت سود

2-15- ابزارها و روش های مورد استفاده در مدیریت سود ( مصنوعی)

2-16- عوامل موثر بر مدیریت سود سود

2-17- موافقین و مخالفین هموار سازی سود

2-18- دشواری های كار تحقیق در زمینه مدیریت سود سود

2-19- روش‌های مطالعه مدیریت سود

2-20- تحقیقات صورت گرفته در مورد مدل قیمت‌گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای

2-21- تحقیقات صورت گرفته در زمینه مدیریت سود

پیشینه

منابع

 

 

 

محققین معتقدند که انگیزه اصلی مدیران از هموار سازی سود افزایش ارزش سهام شرکت می‌باشد چون سهامداران حاضرند برای شركت‌هایی كه دارای سود پایداری هستند بهای بیشتری را بپردازند و در حالت كلی تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در شركت‌هایی دارند كه سودهای همواری را گزارش می‌كنند شركت‌هایی كه سودهای همواری را گزارش می‌كنند نسبت به شركت‌هایی كه سودهای پرنوسانی را گزارش می‌كنند دارای ریسك كمتری هستند. معتقــد است كه مدیــریت فرض می‌كند كه‌ سهامداران تمایل بیشتری برای‌سرمایه‌ گذاری در شرکت‌هایی که دارای سودهای ‌هموار هستند نشان‌ می‌دهند ، زیراسودهای هموارنشان ‌دهنده ‌ثبات ‌شرکت است و سودهای پرنوسان‌ دلیلی بر ریسکی بودن‌عملیات شرکت تلقی می‌شود و یا به عبارتی نوسان سود را بیانگر نوعی فعایت برنامه ریزی نشده می دانند كه چندان پایدار نمی ماند و ماندگار نیست. به این نتیجه رسیدند كه مدیریت سود سود در راستای هدف كاهش عدم اطمینان‌های مربوط به خالص جریان‌های نقدی مورد انتظار عمل می‌كند و در نتیجه به صرف ریسك پایین تری در قیمت‌گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای می‌انجامد و نتایج بیدلمن را تایید کردند. معتقــد است كه سهــامداران فرض می‌كننــد كه كاهش نوسان‌هـای دوره‌ای سود پرداختهای مالیاتی را كاهش می‌دهد (الاسیانی، 2013).