هدف از این تحقیق بررسی گزارشگری مالی و اهداف آن با فرمت docx در قالب 26 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

2ـ2ـ اهداف گزارشگری مالی

2ـ3ـ نقش صورتهای مالی در تحقق اهداف گزارشگری مالی

2ـ4ـ اهداف گزارشگری مالی و صورت جریان وجوه نقد

2ـ5ـ صورت جریان وجوه نقد

2ـ 6ـ طبقه‌بندی اقلام در صورت جریان وجوه نقد

2ـ7ـ فعالیتهای عملیاتی

2ـ 8 ـ بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی

2ـ 9ـ مالیات بر درآمد

2ـ10ـ فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

2ـ11ـ فعالیتهای تأمین مالی

2ـ12ـ روشهای محاسبه جریان‌های نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی

2ـ13ـ ساختار دارایی‌ها

2ـ14ـ ساختار بدهی‌ها

2ـ15ـ ساختار سرمایه

2- 16- رابطه جریان وجوه نقد با ساختار دارایی و سرمایه

2- 17-  رابطه تکانه جریان وجوه نقد با ساختار دارایی و سرمایه

2ـ 18ـ پبشینه تحقیق

منابع

 

 

 

حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی، بایستی به صورت کارا، اطلاعات صحیح و به موقع را در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد، تا آنها  از این اطلاعات به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری های خود استفاده نمایند. اطلاعات این سیستم زمـــانی مفید و اثر گذار خواهد بود، که با شیوه ی قاعده مندی تهیه شده باشند. ترازنامه منعکس کننده ساختار مالی یک بنگاه در یک مقطع زمانی است. صورت حساب سود و زیان نیز عملکرد مالی بنگاه را در طی یک دوره زمانی نشان می دهد. صورت گردش وجوه نقد، مدیریت وجوه نقد را ارائه می نماید. جریان های ورود و خروج وجه نقد یک واحـد انتفاعی جزء اساسی ترین رویدادهایی است که شالوده بسیاری از تصمیم گیری ها و قضاوتهای سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و برخی دیگر از گروه ها ی عمده استفاده کننده  از اطلاعات مالی درباره آن واحد انتفاعی را تشکیل می دهد. از آنجایی که استفاده کنندگان برون سازمانی نمی توانند مستقیماً اطلاعات مالی مشخصی را از واحد تجاری خواستار شوند، ناگزیر باید به صورت های مالی اساسی با توجه به کلیه هدفها، مفاهیم، ویژگی ها و محدودیتهای آن اتکاء کنند، در چنین شرایطی سازمان بورس اورا ق بهـــادار می تواند نیازهای اطلاعاتی این قشر از استفاده کنندگان را تامین نماید.