دانلود پاورپوینت پاسخ سیستم ایمنی به عوامل عفونی قارچ ها - انگل ها جهت رشته پزشکی در قالب 40 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


پاسخ ایمنی به انگلهای کرمی ناشی از فعال شدن TH2 و تولیدIgE و همچنین فعال شدن ائوزینوفیل ها است.IgE از طرفی به سطح انگل وصل می شود و از طرفی به ماست سل وصل می شود و باعث تخلیه محتویات آن می شود.ائوزینوفیلها نیز محتویات خود را روی انگلها تخلیه می کنند.هیستامینی ترشح شده از ماست سل ها نیز در فعال شدن ائوزینوفیل ها نقش دارند.  

 

 


فهرست مطالب
در این جلسه خواهید آموخت
انگل ها
ایمنی ذاتی در برابر انگلها
پاسخ ایمنی به انگلهای کرمی
عوارض پاسخ ایمنی به انگلها
مکانیسم های گریز انگل ها از سیستم ایمنی
قارچها
اطلاعات ما در مورد ایمنی علیه قارچها اندک است، چرا که
پاسخ ایمنی به قارچها
پاسخ ایمنی ذاتی به قارچها
پاسخ ایمنی اختصاصی  به قارچها
واکسیناسیون 
انواع واکسن ها
واکسن های زنده ضعیف شده
نمونه هایی از بیماریهایی که واکسن زنده ضعیف شده دارند
و...