دانلود پاورپوینت سبک زندگی سالم جهت رشته پزشکی در قالب 59 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

مفهوم سبك زندگي متكي بر اين ايده است كه افراد به طور معمول الگوي قابل تشخيصي از رفتار را در زندگي روزانه خود به نمايش مي گذارند. واژه سبك زندگي سالم ناشي از اين ايده است كه الگوي زندگي روزانة افراد مي تواند به عنوان سالم يا غيرسالم مورد داوري قرار گيرد. زندگي سالم، زندگي متعادلی است كه در آن هر فرد به طور آگاهانه رفتارهای سالم را انتخاب مي كند البته مجموعه این انتخاب ها، متأثر از عوامل زیادی است.  

 

 

 

فهرست مطالب
هرم ساختاري و مديريتي  بخش سلامت مبتني بر گفتمان مراقبت هاي بهداشتي اوليه
 نقشه تغییرات مراقبت از سلامت
هرم مفهومي گفتمان ارتقاي سلامت
هرم ساختاري مديريتي گفتمان  ارتقاي سلامت
سبك زندگی، سبك زندگی سالم
سبك زندگی من، شما، دیگران؛ سلامت من، شما، دیگران 
شرایط، جریان و شانس های زندگی
سبك زندگی  مردم، تصویری از فرهنگ آنهاست
تعریف سبك زندگی سالم  
عناصر مؤثر در اتخاذ يك سبك زندگي سالم
مرحله زندگی، درک خطر 
سبك زندگي جمعي
ابعاد سه گانه سبك زندگی سالم
فرصت ها و محدوديت هاي انتخاب سبك زندگی سالم 
افزایش گزینه های سالم در دسترس
انتخاب  اجباری گزینه های  غیرسالم
ریشه های رفتاری سبك زندگی سالم
عوامل تعیین کننده انتخاب سبك زندگی سالم
تاثیر هنجارهاي اجتماعی بر سبك زندگی سالم
احساس كنترل زندگي و موفقيت 
قدرت کنترل زندگی و محیط حمایتی 
برخورداري از مقام اجتماعي و احساس كنترل 
چالش های تمرکز بر جامعه برای ترویج سبك زندگی سالم
فیزیولوژی انسان، اصل لذت و فقر و بيماري  
و...