دانلود پاورپوینت کتاب و درس توسعه اقتصادی و برنامه ريزی جهت رشته مدیریت در قالب 621 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

 

حق امری است  ثابت و پایدار که علت ثباتش تطابق با هستی هدفداری است که اتکاء آن هستی هدفدار هم جز به هستی آفرین نیست. حقوق  مجموعه قواعد، نظام ها و مقرراتي است كه براي تنظيم روابط افراد و استقرار نظم وضع گرديده و داراي  ضمانت اجرايي كافي و مؤثر است .حقوق بشر آن امور ثابت و پایدار و مشترک در همه انسان‌هاست که هر انسانی به جهت انسان بودن و فارغ از رنگ، نژاد، زبان، مليت، جغرافيا، اوضاع و احوال متغير اجتماعي يا ميزان قابليت و صلاحيت ممتاز و فردي باید آن را دارا باشد و این حق را خالق انسان در آغاز تولد برای او قرار داده است. نظم يک نوع رابطه ي هماهنگ ميان اجزاي يک مجموعه، براي تحقق يافتن هدف مشخصي است. به گونه اي که هر جزيي از اجزاي مجموعه، مکمّل ديگري بوده و فقدان هر يک سبب مي شود که مجموعه، هدف خاص و اثر مطلوب را از دست بدهد. جَهان نامی رایج برای مجموعه تمدن انسان، به ویژه تجربه بشر، تاریخ، یا به طور کلّی وضعیّت بشر است. واژه جهان هم در معنی زمین و هم در مورد کیهان و همچنین کلّ هستی کاربرد دارد. از واژه جهان برای اشاره به هر مجموعه بزرگ نیز استفاده می‌شود،برای نمونه جهان ایرانی، جهان عرب، جهان ادبیّات و غیره. از نظر ریشه، واژه جهان دگرگون‌شده واژه گیهان پهلوی است. واژه‌های کیهان و گیتی نیز از همان ریشه آمده‌اند.

 

 

 

عنوان :

مقدمه

 فصل اول : کلیات مفهوم رشد و توسعه اقتصادي

 فصل دوم : تاريخ فرآيند توسعه

 فصل سوم : كشورهاي در حال توسعه

 فصل چهارم : نظريه هاي رشد و توسعه اقتصادي

 فصل پنجم : مدلهاي رشد

 فصل ششم : روشهاي دستيابي به توسعه اقتصادي

 فصل هفتم :‌  نقش دولت در توسعه  اقتصادي

 فصل هشتم : توزيع درآمد و توسعه اقتصادي

 فصل نهم : نقش آموزش در توسعه اقتصادي

 فصل دهم : فن آوري و توسعه اقتصادي

 فصل يازدهم : برنامه ريزي اقتصادي

 فصل دوازدهم : فرآيند توسعه در ايران