دانلود پاورپوینت منتخبی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران جهت رشته مدیریت در قالب 86 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

 

تعریف کارفرما

براساس ماده 3 قانون کار؛ كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگربه درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي‌كند. مديران و مسئولان و به طور عموم كليه كسانيكه عهده دار اداره كار كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي‌شوند و كارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي‌گيرند.درصورتيكه نماينده كارفرما خارج ازاختيارات خود تعهدي بنمايد و كارفرما آن را نپذيرد در مقابل كارفرما ضامن است.

 

تعریف کارگاه

باستناد ماده 4قانون کار؛ كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي‌كند، از قبيل : موسسات صنعتي، كشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري، مسافربري، خدماتي، تجاري، توليدي، اماكن عمومي و امثال آنها.

 

 

 

 

 

 

عنوان :

تعریف کارگر

تعریف کارفرما

تعریف کارگاه

تعریف قرارداد کار

شرایط انعقاد قرارداد

موارد لازم در تنظیم قرارداد

تغییر دروضعیت حقوقی مالکیت کارگاه

تعلیق قرارداد کار

حوادث غیرقابل پیش بینی

توقیف کارگر

خاتمه قرارداد

مطالبات کارگر

حقوق ومزایای حمایتی

قصور در انجام وظایف قانونی

برگشت بکارکارگران پس ازفعالیت مجدد کارگاه

پرداخت حق سنوات

حق سنوات در زمان کاهش توانایی ها

حق السعی