دانلود پاورپوینت کنترل عفونت جهت رشته پزشکی در قالب 132 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

عفونت فرایندی که در طی آن عامل بیماریزا به میزبان حساس حمله کرده،رشد و تکثیر یافته و باعث آسیب رساندن به میزبان می شود. عفونت بيمارستاني يكي ازمعضلات قرن حاضر ميباشد كه طي سالهاي اخير باعث ايجاد عفونتهاي مقاوم  وشديد بيمارستاني  شده است. براساس آمار اعلام شده سالانه حدود دو ميليون مورد عفونت بيمارستاني در آمريكا به وقوع مي پيوندد. ميزان مرگ وميربدنبال عفونت بيمارستاني نيزاز8/14%تا71% متغيربوده است.ميزان شيوع عفونت بيمارستاني در بسياري از كشورها در حدود 10% گزارش شده است.

 

 


فهرست مطالب
عفونت
عفونتھاي بیمارستاني
آمار
اهميت عفونت بيمارستاني
منابع ايجاد عفونت
انتشار عفونت هاي بيمارستاني چارت
عوامل موثر جھت تعیین دقیق عفونتھاي بیمارستاني
چھار عفونت بر اساس تعاریف استاندارد
ھدف نھایي 
چه علائمي ما را مشكوك به عفونت بیمارستاني مي كند؟
عفونت ادراري
عفونت ذات الریه(پنوموني)
عفونت محل جراحي
عفونت خونی
راه هاي انتقال ميكروارگانيسم ها در بيمارستان 
پاتوژن هاي منتقله در بيمارستان براساس راه انتقال
عوامل مستعد كننده بيماران به عفونت هاي بيمارستاني 
کنترل عفونت
(Surveillance) نظام مراقبت عفونت بيمارستاني
اهداف نظام مراقبت عفونت بيمارستاني
اعضای کمیته  کنترل عفونت 
اهداف برنامه كنترل عفونت
وظایف کمیته کنترل عفونت
نقش پرستار در کنترل عفونتھای بیمارستانی
ايزولاسيون يا جداسازي بيماران در بيمارستان
ملاحظات پرستاری درمورد بیماران ایزوله
چک لیست پیشنھادی ترالی اتاق ایزولاسیون
اصول احتیاطات استاندارد
اندیكاسیونھاي شستن دست
روش هاي دست شستن
شستن دست ها به طور روتين 
شستن دست ها با مواد ضد ميكروبي (ضد عفوني كننده) يا ضد عفوني كردن دست ها 
شستن دست ها بدون استفاده از آب 
و...