دانلود پاورپوینت طرح جامع آموزش کارکنان دانشگاه کاشان مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش کارکنان جهت رشته مدیریت در قالب 51 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

سازمانهای موفق بجای تاکید بر اهداف کمی, بر ظرفیت سازی و ارتقاء توانمندیهای حرفه ای و تخصصی منابع انسانی در همه سطوح تاکید دارند, برای حصول به این اهداف ,

هم در بعد خواستن, ( توجه به ضریب انگیزشی, درک نیازها و علائق )                 

و هم در بعد توانستن ,( توسعه مهارتها,تکنیک ها و روشهای علمی )

به صورت همه جانبه , برنامه آموزش و نیروی انسانی را در دستور کار خود قرار داده اندتا تحقق اصول و راهبردهای مزبور میسر شود آموزش دانشگاه کاشان با اعتقاد به اینکه فاصله اصلی و عمیق در جوامع , سازمان ها و نهادها از حیث دانایی و نادانی است نه دارایی و ناداری  و قدرت رقابتی و چالش اساسی  در گرو کیفیت نیروی انسانی است, یکی از موثرترین عوامل در تغییر رفتار و روزآمد کردن مهارت , توسعه تخصص , بینش و نگرش نیروی انسانی, بهره مندی از نظام اداری مطلوب, کارآمد و پاسخگو را , آموزش مبتنی برنیازهای حال و آینده می داند. لذا در گام نخست طرح جامع آموزش کارکنان دانشگاه کاشان , با یک مقدمه و در چهار فصل بشرح زیر و باهدف آشنایی کلی کارکنان دانشگاه با روند آموزشها, اطلاع از قوانین  و مقررات مربوطه و شرح مزایای مترتب بر آن, تهیه و تدوین شده است و درصدد هدفمند نمودن برگزاری دوره ها و سمینارهای آموزشی است

 

 

 

 

عنوان :
 

فصل اول : اهداف, نیازسنجی و اثربخشی

 

فصل دوم : آئین نامه آموزشی کارکنان

دانشگاه کاشان

فصل سوم :قوانین و مقررات نظام آموزش

کارکنان دولت

فصل چهارم: پیوست ها