دانلود پاورپوینت تجزيه و تحليل سيستمها جهت رشته صنایع در قالب 31 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

 

 

تاريخچه نگرش سيستمي نظريه سيستمها راس آشبي: هر مجموعه اي كه به سبب پيوند اجزا و عوامل تشكيل دهنده اش به وجود آيد از نظر حالت و رفتار از مجموعه اي كه اجزاء آن با هم پيوند نداشته باشند بسيار پيچيده تر است. متل مولكول آب درك هيچنيز: اگر بخواهيم سيستم را تشريح كنيم بايد از عبارت فرا رشته استفاده كنيم زيرا بالاتر از همه رشته هاست و مانند چتري است كه هدف آن نظم بخشيدن به مجموعه اي از اصول جامع و همگاني است برتالنفي 1940: نظريه سيستمهاي عام (Global systems theory) را منتشر كرد. در عمق تمام مسائل يك سري اصل و ضابطه موجود است كه تمام نظامهاي علمي را به صورت افقي قطع مي كند و رفتار عمومي سيستمها را كنترل مي نمايد. بيش از 100 نظام مختلف علمي در دنيا وجود دارد ولي طبيعت اينگونه طبقه بندي نكرده است. بر همين اساس علوم بين رشته اي شكل گرفته اند. مثال: در بسياري از رشته ها مفهوم ارتباط يك چيز با محيطش وجود دارد . مثل الكترون ، اتم ،مولكول ، سلول ، گياه ، حيوان ، انسان ، خانواده ، قبيله ، شركت، دانشگاه ، هر كدام از موارد فوق تحت تأثير محيط خود هستند و با آن ارتباط دارند. بر اساس اين نظريه يك ارگانيسم ،صرفاًمجموع عناصر جداگانه اي نبوده بلكه سيستمي است كه داراي نظام و كليت مي باشد كه مرتباًدر حال تغيير و تبديل است به اعتقاد وي ارگانيسم را نمي توان با شيوه تفكر و روشهاي معمول در مكتب مكانيسمي شناخت و بايد طرز تفكر نويني را براي شناخت موجودات ارگانيك ابداع كرد .

 

 

 

 

 

عنوان :

مقدمه

مباني و مفاهيم سيستمها

رويكردهاي تجزيه و تحليل سيستمی

فنون كشف حقايق

ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستم

فرآيند تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها

مستند سازي سيستمها و روشها

ماشيني كردن سيستمها و روشها