درس چهارم جامعه شناسی یک پایه دهم ویرتیو پایه یازدهم این پاورپوینت تمامی درس ها را شرح میدهد virtiv.ir قابل ارائه برای کلاس درس به عنوان کنفرانس در درس رشته جامعه شناسی می باشد این پاورپوینت در 13 اسلاید و قابل ویرایش می باشد قسمت هایی از متن:

ما باید پدیده های اجتماعی را به پدیده های خرد و کلان تقسیم بندی کنیم زیرا :

میزان اثر گذاری انسان ها بر پدیده ها و میزان اثر گذاری پدیده ها بر انسان ها و راه درمان آنها بر حسب خرد و کلان بودن پدیده ها متفاوت است .

مثلا :

راه درمان بیکاری در سه حالت زیر با یکدیگر متفاوت است .

الف: بیکاری فردی که خود شایستگی و مهارت لازم را ندارد.

ب: بیکاری افراد یک شهر که سیستم اطلاع رسانی مناسبی در آن شهر وجود ندارد .

ج : بیکاری افراد زیادی که به دلیل نبود مشاغل کافی در جامعه بیکارند .

علمی است درباره اعضای بدن ، محل قرارگرفتن و چگونگی ترکیب آن ها بحث می کند .

برخی از اهدافی این علم عبارتند از :

üمعرفت به کمال صنع الهی

üدست یافتن به علل امراض و درمان آنها.

در دروس گذشته بیان کردیم که بعضی اوقات انسان ها برای اینکه

پدیده های ناشناخته را بشناسند، آنها را با پدیده های آشنا مقایسه

می کنند.

در این باره لازم است به یک نکتۀ بسیار مهم توجه کنیم که استفادۀ نادرست از مقایسه،آسیب های جبران ناپذیری دارد.

یکی از استفادههای نادرست، این است که صرفاً بر شباهت های

پدیده های مورد مقایسه تأکید کنیم و تفاوت هایآنها را نادیده بگیریم.

به همین دلیل ما در درس گدشته برای مقایسۀ جهان اجتماعی و

موجود زنده، هم به تفاوت ها و هم به شباهت های آنهاتوجه کردیم .

بنابراین باید متوجه باشیم که جهان اجتماعی و موجود زنده کاملا

یکسان نیستند و تفاوتهای آنها بسیار عمیق است.

مثلاً نباید گمان کنیم دانش تشریح یا کالبد شکافی که در پزشکی

انجام می گیرد، در جهان اجتماعی نیز ممکن است.