دانلود پاورپوینت کتاب و درس روش تحقيق کيفی و آميخته جهت رشته حقوق در قالب 423 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

 

مفروضه اصلي آن است که واقعيت را مي توان از طريق عملياتي کردن فرايند عيني تحقيق، بدون آلوده شدن با ارزش هاي محيطي کشف کرد .ضمن اينکه مستقل بودن واقعيت از ارزش هاي پژوهشگر را مفروض مي دارد به اين امر اذعان مي کند که نمي توان فرايند پي بردن به واقعيت راکاملا“ به طور عملياتي کرد و واقعيت را شناخت. روش هاي تحقيق مورد استفاده شامل روش هاي آزمايشي، شبه آزمايشي و سايرروش هاي کمي است که در ان متغيرهاي ناخواسته را مي توان کنترل يا حذف کرد.

 

 

 

 

 

 

عنوان :

جلسه اول:

نگاهی به مبانی معرفت شناسی تحقیق در علوم رفتاری

جلسه دوم:

موضوع یابی، عنوان نویسی، بیان مسأله، گزاره های تحقیق

جلسه سوم:

سازه، مفهوم، متغیر، انواع متغیرها

جلسه چهارم:

بررسی پیشینه تحقیق

جلسه پنجم:

روش های تحقیق

مبحث اول: دسته بندی روش های تحقیق در علوم رفتاری و مدیریت

جلسه ششم:

دسته بندی تحقیقات بر مبنای نحوه گردآوری داده ها

جلسه هفتم:

سایر روش های تحقیق

جلسه هشتم:

ابزار جمع آوری اطلاعات و مقیاس های اندازه گیری

جلسه نهم:

مقیاس های اندازه گیری نگرش ها

جلسه دهم:

آزمون های روانی- سازمانی قابلیت اعتماد ابزار، اندازه گیری، جامعه و نمونه در تحقیق

جلسه یازدهم:

اعتبار اندازه گیری اعتبار درونی و اعتبار بیرونی

جلسه دوازدهم:

روش های تحلیل داده ها و اطلاعات

جلسه سیزدهم:

اطلاع رسانی یافته های پژوهش و تدوین گزارش تحقیق

جلسه چهاردهم:

مرجع نویسی و فیش برداری

جلسه پانزدهم:

پیشنهاد طرح تحقیق وگزارش نویسی

جلسه شانزدهم:

تدوین مقاله علمی، طراحی مقالات پوستری، طراحی مقالات اسلایدی

جلسه هفدهم:

پیوست ها