دانلود پاورپوینت فیزیولوژی خستگی در ورزش جهت رشته تربیت بدنی در 54 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 


عدم توانايي عضله در حفظ برون ده توان بنابراين درجه ي خستگي به ميزان كاهش در نيرو و سرعت بستگي دارد.از دست دادن ظرفيت توسعه ي نيرو و يا سرعت عضله
كه پيامد فعاليت عضله بوده و با استراحت برگشت پذير است.سبب شناسي خستگي بستگي به سطح آمادگي جسماني فرد،تركيب نوع تارهاي عضلاني، وضعيت تغذيه و شدت و مدت ورزش دارد.

 

 

 


فهرست مطالب:
مقدمه
تعريف خستگي
سبب شناسي خستگي
جايگاه هاي احتمالي خستگي
تغييرات عملكردي ناشي از خستگي
جفت شدن تحريك انقباض
انقباض
ويژگي هاي تويچ ايزومتريك وانقباض كزازي
مكانيزم هاي مسئول كاهش نيروي ايزومتريك در خستگي
خستگي مركزي و محيطي
زنجيره ي رخدادها از خواستن تا اعمال نيرو در فعاليت هاي ارادي
خستگي مركزي
تمايز خستگي مركزي از محيطي
جايگاه هاي احتمالي خستگي مركزي
خستگي محيطي
جايگاه هاي احتمالي خستگي محيطي
عوامل احتمالي ايجاد خستگي محيطي
كاهش فسفات هاي پر انرژي (ATP و PC)
درجه حرارت بدن وخستگي
ويژگي هاي الكتريكي تار عضلاني
نقش كلسيم
نقش H⁺ در تغييراتCa⁺⁺
نقش Mg⁺⁺ در تغييراتCa⁺⁺
نقش Piدر تغييراتCa⁺⁺
خستگي در ورزش هاي استقامتي
اندازه ي تار عضلاني
ميتوكندري ها
سوخت براي توليد انرژي
ذخاير گليكوژن عضله
خستگي مركزي در ورزش هاي استقامتي
ورزش در گرما