دانلود پاورپوینت ساختار و متابولیسم چربی در فعالیت های ورزشی جهت رشته تربیت بدنی در 145 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 


چربی ها یا لیپیدها ترکیبات آلی غیر محلول در آب هستند که از عناصر ساختاری مشابه با کربوهیدرات ها (کربن، اکسیژن، هیدرژن) متشکل می شوند.اسیدهای چرب قسمتی از واحد ساختمانی اکثر لیپیدها را تشکیل می دهند در حدود 90% چربی ذخیره بدن به شکل تری گلیسرید می باشد که آن نیز از اسیدهای چرب و گلیسرول تشکیل شده است.
اسیدهای چرب دارای یک زنجیره هیدروکربن طویل و یک عامل کربوکسیل انتهایی می باشند.اسیدهای چرب به دو صورت اشباع یا غیر اشباع وجود دارند.

 

 

 


فهرست مطالب:
چربی (لیپید)
نقش چربی در بدن
منشاء چربی ها
انواع چربی
ارتباط ساختاري اسيدهاي چرب
اسید های چرب
چربی های ساده(خنثی)
تری گلیسرید
چربی های مرکب
فسفولیپیدها
گلیکولیپیدها و اسفنگو لیپیدها
گانگليوزيدها
ليپوپروتئين ها
ارگان های تولید کننده لیپوپروتئین و عملکرد آنها
چربي هاي مشتق
پروستانوييد ها
پرستوگلاندین ها
بیوسنتتاز لئوکوترینها
متابولیسم چربی در عضله اسکلتی
متابولیسم اسید چرب
شاتل استیلCOA
چرخه کربس
غلظت سرخرگی  LCFA
عرضه اسیدهای چرب زنجیره بلند(LCFA)
انتقال از جریان خون به سیتوزول
تاثیر فعالیت بدنی
انتقال در سیتوزول
تاثیر فعالیت بدنی
متابولیسم در میتوکندری
تنظیم اکسایش چربی توسط کارنیتین
دیگر تنظیم کنند های بالقوه اکسیداسیون چربی
VLDL-TG جریان خون
لیپوپروتئین لیپاز عضله اسکلتی
تری آسیل گلیسرول درون سلولی عضله  (IMTG)
استفاده از IMTG در طول فعالیت بدنی
تنظیم هیدرولیز IMTG
فعالیت HSL در طول ورزش