دانلود پاورپوینت تمرینات پلایومتریک جهت رشته تربیت بدنی در 35 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 


پلیومتریک تمرینی است جهت افزایش توانایی فرددرترکیب سرعت وقدرت.دراثرتمرین پلایومتریک ورزشکارشروعی سریعتروتغییرجهتی تندترخواهدداشت.دراوائل سال 1970دراروپای شرقی رواج یافت وازآن به عنوان تمرینات توان یادمیکردند.سپس ازسال 1975بوسیله( فرد ویلت) ازمربیان دوومیدانی تکامل یافت.ازسال 1980مربیان ورزشی دیگررشته هانیزبه استفاده ازاین روش روی آوردند.پلایومتریک ازدوکلمه لاتین پلایو + متریک تشکیل شده است .پلایو به معنی بیشتربوده  ومتریک به اندازه تعبیرمیگردد.
پلایومتریک به معنی افزایش دراندازه معنی میگردد

 

 

 


فهرست مطالب:
تکامل تمرینات پلایومتریک
پلایومتریک؟
نحوه کارپلایومتریک
فیزیولوژی پلایومتریک
انعطاف پذیری
تمرینات هوازی
اصول تمرینات پلیومتریک
توصیه
فوائدپرش های عمقی
وسائل وتجهیزات
چگونگی تعیین حداکثرارتفاع درپرش عمقی
ملاحظات تمرینی
طرح برنامه
تمرینات مقاومتی
ظرفیت تمرینی
تمرینات غیرهوازی وسرعتی
تکرارتمرین
تمرینات دایره ای
تخصیص زمان
طول دوره
تمرینات ترکیبی
ایمنی