دانلود پاورپوینت اعصاب و عروق اندام فوقانی جهت رشته پزشکی در 27 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 


این شریان ادامه از کنار خارجی اولین دنده شروع و تا کنار تحتانی ترس ماژور
ادامه دارد و از آنجا به بعد به نام شریان براکیال ادامه می یابد. ابتدای آن از کنار تحتانی ترس ماژور و انتهای آن به کنار خارجی دنده اول می رسد.از آنجا به به نام ورید سابکلاوین ادامه می یابد این ورید در کنار داخلی شریان آگزیلاری وجود دارد.

 

 

 


فهرست مطالب:
شاخه های جانبی آگزیلار
Axillary Vein
Axillary Nerve عصب چرخشی       
شاخه های جانبی شریان براکیال
Brachial Artery
Brachial plexusشبکه بازویی         
Musculocutaneous . Nerve
Median .Nerve
Ulnar Nerve
Radial Nerve
Cicomflex (Axillary ) Nerve
Radial Artery
Ulnar artery