دانلود پاورپوینت فیزیولوژی و سازگاری عضله به تمرین جهت رشته تربیت بدنی در 45اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 


سازگاری فیزیولوژیکی و متابولیکی ایجاد شدده به تمرین، ویژه اضافه بار همان تمرین انجام شده است و موقت و قابل برگشت است.هر تار عضله از چندین تارچه یا فیبریل تشکیل شده اند هر فیبریل از چندین فیلامان تشکیل شده اند
84% فیلامان ها از دو نوع پروتئین اکتین و میوزین تشکیل شده است
هر تارچه از حدود 4500 سارکومر تشکیل شده است

 

 

 


فهرست مطالب:
پوشش بافت عضلانی ( از خارج به داخل )
عضله اسکلتی
ترکیب شیمیایی عضله
فیلامانهای اکتین و میوزین
نمای میکروسکوپی عضله اسکلتی
تارعضله مخطط
ویژگی سارکومر
فیلامان های اکتین
فیلامان های میوزین
ساختمان اکتین ومیوزین
مجاری بین تارهای عضلانی
واحد حرکتی
اتصال عصب به عضله
ارتباط پتانسیل عمل،آزاد شدن Ca وانقباض
تحریک – انقباض
انبساط
روند انقباض عضلانی
ارتباط طول سارکومر و نیروی انقباض
تارهای تند و كند انقباض
فيبرهای عضلانی
توزیع فیبرهای عضلانی مختلف
تفاوت تارها در ورزش های مختلف
تناسب سرعت - نیرو در فیبرهای تند انقباض و کند انقباض
انواع متفاوت انقباض عضلانی
ارتباط درد وخستگی عضلانی با نوع انقباض
ارتباط قطر و نیروعضلانی
ارتباط طول سارکومر و میزان نیرو
ارتباط  نیرو و سرعت عضلانی در یک انقباض کانسنتریک
ارتباط ATP،CP،LAونیرو عضله
سازگاری به تمرین
عوامل موثر در سازگاری
آثار انواع تمرین های ویژه روی عضله مخطط
مهمتری سازگاری به تمرینات استقامتی و قدرتی
سازگاری با تمرینات استقامتی
سازگاری با تمرینات قدرتی