دانلود پاورپوینت رسانایی گرمای دائم و یک بعدی جهت رشته فیزیک در 54 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 


اگر دما در هر نقطه مستقل از زمان باشد ، سيستم را سيستم پايدار ، دائم مي ناميم و واژه يك بعدي بدين معني است كه فقط در يك بعد انتقال حرارت داريم مثلا در جهت محورها X، براي انتقال حرارت دو بعدي فرض بر اين است كه انتقال حرارت دو بعدي مي باشد. ولي در واقعيت انتقال حرارت سه بعدي ، يعني در جهت محورها X Y Z مي باشد ولي براي سادگي انتقال حرارت را يك بعدي فرض مي كنيم .

 

 

 


فهرست مطالب:
قسمت اول:
ديوار تخت ساده
ديواره مركب
ديواره ساده در محيط گرم و سرد
استوانه ساده
استوانه مركب
استوانه ساده در محيط گرم و سرد
 كره ها
قسمت دوم: رسانايي با توليد انرژي گرمايي
قسمت سوم: پره ها  
سيستم هاي داراي منبع حرارتي
به دست آوردن درجه حرارت مركز يك ديواره تخت