هدف از این تحقیق بررسی حسابداری اقلام تعهدی و سود سهام با فرمت docx در قالب 31 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

6-2 اقلام تعهدی اختیاری

1-6-2حسابداری تعهدی و مدیریت سود

2-6-2اقلام تعهدی

3-6-2کشف و اندازه‌گیری مدیریت سود با اقلام تعهدی اختیاری

7-2  تاریخچه پیش‌بینی سود

8-2 سود سهام پیش‌بینی‌شده

1-8-2 اهمیت سود سهام پیش‌بینی‌شده

2-8-2روش‌های پیش‌بینی سود

9-2خطای پیش‌بینی سود

10-2 عوامل موثر بر خطای پیش‌بینی سود

پیشینه

منابع

 

 

 

فرض تعهدی یکی از مفروضات بنیادی حسابداری و گزارشگری مالی است. ضرورت اندازه‌گیری مستمر و مطلوب عملکرد واحدهای تجاری به عنوان مبنای تصمیم‌گیری‌های استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی اساسی، به‌کارگیری فرض تعهدی را در حسابداری و گزارشگری مالی اجتناب‌ناپذیر کرده است. فرض تعهدی حاکی از این است که در حسابداری باید درآمدها به محض تحقق و هزینه‌ها به محض تحمل و بدون توجه به دریافت یا پرداخت وجه نقد مربوط شناسایی شود. درآمدها و هزینه‌های شناسایی‌شده بر مبنای فرض تعهدی در نهایت در صورت حساب سود و زیان دوره مربوط منعکس و با یکدیگر مقابله می‌شود تا سود خالص دوره انداز گیری گردد. بنابراین، فرض تعهدی در حسابداری بر تحقق درآمد، تحمل هزینه و تطابق دقیق هزینه‌ها با درآمدهای شناسایی‌شده ، تأکید دارد. مبانی حسابداری، انتخاب زمان شناسایی و ثبت درآمدها و هزینه‌ها در دفاتر حسابداری است. انتخاب هر یک از روش‌های شناسایی و ثبت درآمدها، نوعی مبنای حسابداری محسوب می‌شود که حسب مورد در حسابداری مؤسسات بازرگانی و مؤسسات غیرانتفاعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.