هدف از این تحقیق بررسی حسابرسی مستقل و اهداف آن با فرمت docx در قالب 21 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-1 مقدمه

2-2 حسابرس مستقل

2-2-1 تعریف حسابرسی

2-2-2 حسابرسی مستقل

2-2-3 اهداف حسابرسی

2-2-4 نقش حسابرس مستقل

2-2-5 جایگاه حسابرس مستقل

2-2-5-1  عوامل توجیه‌کننده تقاضا برای حسابرسی

2-2-5-2  استفاده‌كنندگان از خدمات حرفه‌ای و تخصصی

پیشینه

منابع

 

 

 

هدف نهایی حسابرسی مستقل، اطمینان از ارائه‌ی منصفانه­ی نتایج عملیات و وضعیت مالی مؤسسه در قالب صورت‌های مالی است. برای رسیدن به این هدف و انجام آن بر مبنای استانداردهای پذیرفته­شده حسابرسی، حسابرس باید مدارک و مستندات کافی و قابل­اطمینان را جمع­آوری کند. در طی چند دهه­ی گذشته، حرفه­ی حسابرسی در راستای تحقق این هدف مهم، شاهد تغییرات مهمی در مفاهیم رویه­های اجرای عملیات و گزارشگری بوده است. یکی از این تغییرات مهم، توجه روزافزون به حسابرسی داخلی، به عنوان یکی از اجزای مهم سیستم کنترل داخلی است. فضای قابل­ملاحظه­ای برای همکاری حسابرس مستقل و داخلی با منافع دوطرفه وجود دارد. متداول­ترین کارهای قابل انجام توسط هر دو گروه حسابرسان، بررسی سیستم کنترل داخلی و بررسی عملکرد گزارشگری مالی است. اگر چه ممکن است اهداف خاصی بر مبنای نقش­های خاص آنان متفاوت باشد، اما ماهیت آزمون­های به‌کاررفته، بسیار مشابه است. حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل نقشه‌ای متفاوتی دارند اما مكمل همدیگرند، حسابرس مستقل سیستم كنترل داخلی را تا میزانی كه به خطر حسابرسی مربوط می شود، ارزیابی می‌کند ولی حسابرس داخلی همه کنترل‌های داخلی را ارزیابی می‌کند و به موضوع كارایی و اثربخشی همه فعالیت‌های سازمان می پردازد که كمتر مورد توجه حسابرس مستقل است.

 

 

 

خطر حسابرسی شامل سه خطر كنترلی، خطر ذاتی و خطر عدم كشف است. فعالیت حسابرس داخلی می تواند خطر كنترل را كاهش دهد. هرچه فعالیت حسابرس داخلی اثربخش تر باشد، اطمینان به سیستم كنترل داخلی بیشتر می شود و موجب اطمینان بیشتر حسابرس مستقل می‌گردد. اطمینان بیشتر حسابرس مستقل نیز موجب كاهش حجم كار حسابرس مستقل و به طور طبیعی كاهش هزینه حسابرسی می شود.ساختار فصل بدین صورت است که ابتداچهارچوب مفهومی حسابرسی ،حسابرس مستقل وحسابرسس داخلی وبعدنقشهای متفاوت حسابرس مستقل وداخلی ذکرشده ودرنهایت ادبیات موضوعی مرتبط با حسابرسی داخلی و ارتباط آن با حسابرسی مستقل و پیشینه تحقیقات انجام‌شده در داخل و خارج کشور آورده می شود.