دانلود پاورپوینت کتاب تربیت بدنی در مدارس جهت رشته تربیت بدنی در قالب 203 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

مفهوم تربيت‌بدني‌ : به منظور تعيين اهداف تربيت‌بدني ابتدا لازم است كه مفهوم تربيت‌بدني در مدارس به درستي شناخته شود. بسياري از افراد جامعه و حتي تعدادي از معلمان و مربيان تربيت‌بدني دو واژة ورزش و تربيت‌بدني را به جاي يكديگر به كار مي‌برند. اين موضوع چنان فراگير شده است كه در بسياري از برنامه‌هاي آموزشي واژة ورزشي به جاي واژة تربيت‌بدني به كار برده مي‌شود. اگرچه هر دو بر پاية فعاليتهاي جسماني بنا شده اما تربيت‌بدني از نظر ماهيت و اهداف با ورزش تفاوت داشته و اين تفاوتها در اجراي برنامه‌ها شكل واقعي و عيني به خود مي‌گيرد. اين تفاوتها در تعاريف هر يك از واژه‌هاي تربيت‌بدني و ورزش به خوبي مشاهده مي‌شود. 

 

 

 

فهرست مطالب
فصل اول  اهداف تربيت‌بدني و ورزش در مدارس‌
فصل دوم‌ برنامه‌ريزي درس تربيت‌بدني و ورزش در مدارس‌
فصل سوم‌ شناخت خصوصيات و ويژگيهاي رشدي دانش‌آموزان‌
فصل چهارم محتواي درس تربيت‌بدني در مدارس
فصل پنجم‌ وظايف و مسئوليتهاي نهادها و مسئولان آموزشي‌
فصل ششم‌ اصول برنامه‌نويسي كلاسهاي تربيت‌بدني‌فصل هفتم
روشهاي تدريس درس تربيت‌بدني در مدارس‌
فصل هشتم ارزشيابي و نمره‌دادن در تربيت‌بدني
فصل نهم  برنامة تربيت‌بدني ويژه در مدارس