هدف از این تحقیق بررسی ریسک و استراتژی های مالی با فرمت docx در قالب 37 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-1 مقدمه

2-2 سرمایه گذاری و استراتژهای مالی

2-3 استراتژهای مالی

2-4  ریسك

2-4-1 عوامل مؤثر بر ریسك و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی

2-4-2 عوامل كلان(ریسك سیستماتیك)

2-4-3 عوامل خرد (ریسك غیرسیستماتیك)

2-5  مطالعات تجربی تاثیر عوامل غیر اقتصادی بر ریسك و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی

2-6 ابعاد ادراك ریسك سرمایه گذاری

2-7 انواع ریسک و روشهای پوشش آن

2-9-7 ریسک بازار اولیه

2-7-2 ریسک بازار ثانویه

2-7-3 ریسکهای غیرمالی

2-7-3-1 ریسک سیاسی

2-7-3-2 ریسک دولت

2-7-3-3 ریسک قوانین مقررات

2-9-3-4 ریسکهای مرتبط با دارایی

2-9-3-5 ریسک هزینههای غیرجاری (غیرعملیاتی)

2-10 پیشینه تحقیق

منابع

 

 

 

اصل ثابتی در فرهنگ سرمایه گذاری وجود دارد مبنی بر اینكه سرمایه از ریسك و خطر  گریزان است و به سوی بازده و سود تمایل دارد. به همین خاطراست كه سرمایه گذاران ریسك گریز از ورود سرمایه خود به جایی كه خطر و ریسك وجود دارد یا افق نامشخصی در برابر سود و اصل سرمایه شان هست، امتناع می­كنند. اما آیا می­توان جایی را پیدا كرد كه سرمایه گذاری در آن ریسك نداشته باشد؟ ریسك و خطر از دست دادن اصل و فرع سرمایه در همه جا هست، بعضی سرمایه گذاری‌ها پر خطرند و برخی كم خطر. سرمایه گذار با توجه به میزان خطر و ریسك سرمایه گذاری، انتظار سود و بازده متناسب ر ا دارا می باشد. معمولا سرمایه گذاران به وسیله تجزیه و تحلیل‌های مالی خود به دنبال بازده متناسب با توجه به ریسك مربوطه می باشند . در یك بازار متعارف كه در آن عوامل بازار واجد اطلاعات می باشند، بازده بالا همواره ریسك بالاتری را نیز به دنبال خواهد داشت . این موضوع موجب می شود كه همواره تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری بر اساس روابط میان ریسك و بازده صورت گیرد و یك سرمایه گذار همواره دو فاكتور ریسك و بازده را در تجزیه و تحلیل و مدیریت سبد سرمایه گذاری‌های خود مدنظر قرار دهد . به عبارت دیگر، سرمایه گذاری به عنوان یك تصمیم مالی همواره دارای دو مؤلفه ریسك و بازدهی بوده كه مبادله این دو، تركیب­های گوناگون سرمایه گذاری را عرضه می كند. از یك طرف، سرمایه گذاران به دنبال بیشینه كردن عایدی خود از سرمایه گذاری هستند و از طرف دیگر ، با شرایط عدم اطمینان حاكم بر بازارهای مالی مواجه می باشند كه  عامل اخیر، دستیابی به عواید سرمایه گذاری را با عدم اطمینان مواجه می سازد(جهانخواهی و دیگران،1380).

 

 

 

هرچند بازارهای بدهی جزء لاینفک بخش مالی هستند ولی چون طبق احکام اسلام، مطالبه و پرداخت بهره، حرام است، کشورهایی که بخش عمده­ای از جمعیت آنها را مسلمانان تشکیل می­دهند، نمی­توانند برای پاسخ به نیازهای مالی خود از بازارهای بدهی کلاسیک (مبتنی بر بهره) استفاده کنند. از این رو در این کشورها تقاضای زیادی برای توسعه­ی یک بازار بدهی جانشین وجود دارد که با معیارها و احکام اسلام نیز مطابقت داشته باشد. درنتیجه در چند سال اخیر اوراق قرضه اسلامی که مطابق با احکام اسلامی و به صکوک معروف است، رشد چشمگیری داشته و توسط شرکت­ها و دولت­ها طراحی و منتشر شده است. قانون اسلام (شریعت)، مسلمانان را از دریافت و پرداخت ربا منع نموده است. بنابراین در کشورهایی که دارای جمعیت مسلمان زیادی هستند، استفاده از ابزار مالی متعارف مانند انواع اوراق قرضه، کارآیی و مقبولیتی ندارد. براین اساس دولت­ها و شرکت­های اسلامی و یا شرکت­های اسلامی فعال در کشورهای غیراسلامی که به دنبال تأمین مالی و مدیریت بدهی خود هستند نیازمند یافتن جایگزین­هایی مطابق با اصول اسلامی می­باشند. در سال­های اخیر رشد ابزارهای مالی اسلامی که به صکوک شهرت یافته بسیار چشمگیر بوده است. تا جایی که براساس آمار، تا پایان سال 2006 میلادی ارزش کل مصکوک منتشرشده بالغ بر 50 میلیارد دلار عنوان شده است. کشورهای بحرین، مالزی، قطر و آلمان به عنوان پیشگامان در این زمینه شناخته شده­اند(قلی زاده و دیگران، 1391: 2).