هدف از این تحقیق بررسی حسابداری و ارزیابی عملکرد با فرمت docx در قالب 41 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

2-2- مبانی نظری

2-2-1- نظریه ارزیابی: اساس اقتصادی ارزیابی عملکرد

2-2-2- ارزیابی عملکرد و معیار ارزیابی عملکرد

2-2-3- مالکیت و تضاد منافع

2-2-4- محدودیت­های اساسی پژوهشهای پیشین در رابطه با ارزشیابی

2-2-5- پیش بینی ارزش شرکت با استفاده از متغیرهای حسابداری

2-2-6- مدیریت مبتنی بر ارزش

2-2-7- تصمیم­گیری چند شاخصه (MADM)

2-2-8- شاخص­های ارزیابی عملکرد

2-2-8-1- معیارهای سنتی حسابداری

2-2-8-1-1 بازده دارایی­ها

2-2-8-1-2- بازده حقوق صاحبان سهام

2-2-8-1-3- نسبت P/E

2-2-8-1-4- سود هر سهم

2-2-8-2- معیارهای مبتنی بر ارزش

2-2-9- منطق فازی

2-3- پیشینه پژوهش

منابع

 

 

 

در دنیای پیشرفته امروز مسأله تصمیم­گیری به عنوان چالشی در دهه های اخیر مطرح شده است. تصمیم گیری چند معیاره یكی از رویكردهایی است كه می­تواند در حل مسائل پیچیده، در حوزه­های مختلف فعالیت انسان، از علوم مهندسی گرفته تا علوم اجتماعی، اقتصاد و مدیریت، مورد استفاده قرارگیرد. MCDM روشی برای حل مسائل تصمیم­گیری، شامل اهداف چندگانه است. بیشتر مسایل MCDM ارزشهای برتر راه­حلهای جایگزین را با استفاده از مقیاس­های مجاز اندازه گیری می­کنند (چائو و همکاران، 1999: 537).

 

 

 

امروزه روشهای متفاوتی برای تصمیم گیری چند شاخصه­ای پیشنهاد شده است. روش­های تصمیم­گیری چند معیاره، تکنیک الویت بندی با تشابه به راه­حل ایده­آل و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، رویکردهای تصمیم­گیری منطقی بوده، بطور گسترده مورد استفاده قرار گرفته­اند و با توجه به اینکه نقاط ضعف هر یک با نقاط قوت دیگری جبران می­شود، ترکیب آنها می­تواند نتایج بهینه­ای را ارائه دهد (دانش شکیب و فضلی، 1388: 124). روش تصمیم­گیری سلسله مراتبی به دلیل امكانات و ویژگی­های متعدد، یكی از پركاربردترین روشهای حل مسائل تصمیم­گیری چند شاخصه (MADM) است.