هدف از این تحقیق بررسی بازار سرمایه و فواید بورس اوراق بهادار با فرمت docx در قالب 31 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-1- مقدمه

2-2- بازار سرمایه و نقش بورس اوراق بهادار در توسعه اقتصادی

2-2-1 آثار و فواید بورس اوراق بهادار

2-2-2 نقش بورس اوراق بهادار در تخصیص بهینه منابع و كارایی بنگاهها

2-2-3 نقش بورس در جذب نقدینگی

2-3- ظهور وشکوفا شدن مالی رفتاری

2-3-1 مالی رفتاری

2-3-2 تئوری پیش نگری

2-3-3 رفتارشهودی

2-3-4 بیش واکنشی و کم واکنشی

2-4- رفتار توده وار

2-4-1 طبقه بندی رفتار توده وار

2-4-2 علل ایجاد توده واری

2-5- نظریه مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای

2-6- مدل سه عاملی فاما و فرنچ

2-7- تئوری قیمت گذاری آربیتراژ

2-7-1 عامل‌های تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ

2-7-2 مفروضات مدل قیمت گذاری آربیتراژ

2-7-3 انتخاب عامل‌ها از طریق مدل‌های آماری چند متغیره

2-7-4 انتخاب عامل‌ها از طریق مدل متغیرهای کلان اقتصادی

2-7-5 مشكلات و چالش های تئوری قیمت گذاری آربیتراژ

2-8- دانش مالی رفتاری و توضیح راهبرد توالی و معکوس

پیشینه

منابع

 

 

 

رفتار توده وار یکی از تورش های رفتاری در بین سرمایه گذاران است و به عنوان یک عنصر مهم در بازارهای مالی به شمار می رود. این عامل گاهی باعث به وجود آمدن تلاطم در شرایطی که اطلاعات در آن پخش می شود، می گردد (یوسفی و دیگران 1388، 57). رفتار توده وار عبارتست از الگوی رفتاری همبسته بین افراد(دونو،1996). در تعریفی دیگر، توده واری عبارتست از پذیرش ریسک زیاد بدون اطلاعات کافی که توان آن را قصد ونیت آشکار سرمایه گذاران جهت کپی کردن رفتار سایر سرمایه گذاران و تبعیت از آنان تعریف نمود (سعیدی 1390، 33). در خصوص شکل گیری رفتار توده وار در بازارهای مالی تحقیقات متعددی انجام گرفته است که هر یک روش شناسی خاص خود را داشته اند. ولچ ودونو (1996) به تحقیق در مورد شکل گیری رفتار توده وار در بازارهای مالی از طریق تمرکز بر مسائل روانشناسی سرمایه گذاران، در خصوص آن دسته از رفتارهای سرمایه گذاران که می تواند منجر به گرایش مطابق با اجماع بازار شود پرداخته اند.

 

 

 

اوری وزمکی (1998)، کالو و مندوزا (1998)، چاری و کهنو (1999) دیدگاه دیگری را بیان نموده اند. بدین ترتیب که سرمایه گذاران اصولاً عقیده دارند سایر سرمایه گذاران اطلاعاتی در رابطه با سهام خاص و بازده آنها دارند و اقدامات آنها منجر به افشای چنین اطلاعاتی می شود. شارفشتین و اشتین (1990)،راجان (1994)،ماوگ و نیک (1996)بر مسأله مدیر- مالک تمرکز دارند و آن را مربوط به زمانی می دانند که مدیران مالی هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری به پیروی از سایر افراد می پردازند و علت آن را انگیزه های ناشی از برنامه های پاداش و جبران خدمات، شرایط استخدامی یا به نحوه حفظ شهرت و اعتبار می دانند (یوسفی و همکاران 1388، 58).