هدف از این تحقیق بررسی جریان های نقدی و نگهداشت وجوه نقدی با فرمت docx در قالب 65 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

جریان‌های نقدی

عوامل تاثیرگذار بر پیش بینی جریان‌های نقدی

2-2-1) حساسیت جریان نقدی وجه نقد

-2-2) عدم تقارن در حساسیت‌ جریان‌های نقدی ناشی از وجوه نقد

محدودیت‌های مالی و حساسیت‌ جریان‌های نقدی

نگهداشت وجوه نقد و جریان‌های نقدی

-3-1) نسبت موجودی‌های نقدی بر دارایی‌های شركت‌ها

-3-2) ارتباط وجه نقد با سود

-3-3) گردش وجوه نقد و سود به عنوان وسیله‌ای برای پیش‌بینی

-3-4) مدیریت دارایی‌های نقدی و تبدیل آن‌ها به جریان‌های نقدی

-3-5) انگیزه‌های نگهداری وجه نقد

-3-6) ارتباط بین اهداف حسابداری و جریان‌های نقدی

-3-7) وجه نقد، جریان‌های نقدی و چارچوب نظری

-3-8) چرخش وجه نقد و جریان‌های نقدی

-3-9) دلایل نگهداری وجوه نقد و نظریه‌های مرتبط با سطح نگهداشت وجوه نقد و جریان‌های نقدی

-3-9-1) نظریه عدم تقارن اطلاعاتی

-3-9-2) نظریه نمایندگی

-3-9-3) نظریه موازنه

-3-9-3-1-7) سررسید بدهی

-3-9-3-1-8) پرداخت سود سهام

-3-9-4) نظریه سلسله مراتب تأمین مالی

-3-9-5) نظریه جریان وجه نقد آزاد

-3-9-5-1) عوامل تعیین كننده وجه نقد از دیدگاه نظریه جریان نقدی آزاد

-3-9-5-1-3) اندازه

-3-9-5-1-4) روابط بانكی

-3-10) سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و قابلیت تبدیل شدن به جریان‌های نقدی

-3-11) سطح نقدینگی و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت قابل تبدیل به وجوه نقد

-3-12) سطح بهینه و مطلوب وجه نقد

-3-12-1) مدل بامول

-3-12-2) مدل میلر-اور

-3-12-3) مدل برانک

-3-12-4) مدل­های جدید صندوق

-3-13) اهداف استراتژیک مدیریت نگهداشت وجوه نقد

مزایا و معایب نگهداری دارایی‌های نقدی

2-4) پیشینه پژوهش

منابع

 

 

 

استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی نیازمند اطلاعات در خصوص چگونگی ایجاد و مصرف وجه نقد توسط واحد تجاری هستند. این نیاز صرف‌نظر از ماهیت فعالیت‌های واحد تجاری و تلقی یا عدم تلقی وجه نقد به عنوان محصول واحد تجاری وجود دارد، چرا که علی‌رغم تفاوت این واحدها از لحاظ فعالیت‌های اصلی درآمدزا، نیازها به وجه نقد عمدتاً از دلایل مشابهی ناشی می‌شود به عبارت دیگر واحدهای تجاری جهت هدایت عملیات، تسویه تعهدات و پرداخت سود سهام تماماً به وجه نقد نیاز دارند (جایارامن، 2008؛ كورانا و همكاران، 2006). در واقع شركت‌هایی با محدودیت مالی بیشتر نیاز داخلی بیشتری به تولید جریان های نقدی بالاتر برای خنثی كردن اثرات تقسیم سود (كایا و سو 2009)، و سرمایه‌گذاری (مینتون و اسكارند 1999) دارند. وجوه نقد از این نظر دارای اهمیت است که نشان دهنده قدرت خرید عمومی است و در مبادلات اقتصادی به سهولت می‌تواند به سازمان‌ها و یا اشخاص مختلف جهت رفع نیازهای خاص شان و در تحصیل کالا و خدمات انتقال یابد (اورپورت و زنگ، 2009).