هدف از این تحقیق بررسی تبلیغات و روش های اثر بخشی آن با فرمت docx در قالب 43 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

تبلیغات

2-3-1- مفاهیم و تعاریف تبلیغات

2-3-2- تبلیغات و بازاریابی

2-3-3- ارتباط بین رفتار خریدار، بازارایابی و تبلیغات

2-3-4- مخارج تبلیغات و ارزش بازار

2-3-5- تأثیر تبلیغات بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری

2-3-6- تبلیغ اینترنتی

2-3-6-1- روش های تبلیغ اینترنتی

2-3-7- نگرش نسبت به تبلیغات

2-3-8- بازدهی بازاریابی و تبلیغات

2-3-9- شدت تبلیغات و سودآوری

2-3-9-1- شدت تبلیغات و فروش

2-3-10- روش های ارزیابی اثربخشی تبلیغات

2-3-10-1- سلسه مراتب تأثیرات

2-3-10-2-تشریح و طبقه بندی متغیرهای تبلیغات در سلسله مراتب تأثیرات

2-4- ادبیات نظری تبلیغات، تمركز و سودآوری

2-5- مروری بر پژوهش­های پیشین

منابع

 

 

 

     قلمرو جهانی و حضور چشم گیر و موثر در عصر كنونی، تصور وجود جهان بدون تبلیغ را مشكل كرده است. از واژه تبلیغ دو معنا به ذهن متبادر می شود: یكی تبلیغات سیاسی و دیگری تبلیغات بازرگانی؛ كه در این تحقیق تبلیغات بازرگانی مد نظر محقق می باشد. تبلیغات، عبارت است از هر گونه آگهی عمومی كه برای جلب توجه مردم به ویژگی های قابل دسترس بودن، كیفیت و یا هزینه كالاها و خدماتی خاص ارائه می گردد(باسلی و دانسی، 2002). در تعریفی دیگر تبلیغ عبارت است از: نشر و پخش یك اصل و مقصود نهایی از طریق افزایش یا گسترش و تكثیر طبیعی در شرایط زمانی و مكانی مخصوص؛ و یا پیام هایی كه از طریق وسایل گوناگون تبلیغاتی نظر افراد جامعه را به یك فكر، كالا و خدمت معطوف می سازد و آنها را علاقه مند می كند(باباخان، 1389). كاتلر و دیگران(2001) تبلیغات بازرگانی را هر نوع ارائه غیرشخصی به منظور شناسایی و معرفی ایده، كالا و یا خدمات به وسیله فرد یا موسسه مشخصی یا عامل معرفی كننده (مبلغ) در مقابل پرداخت وجهی معین می دانند.

 

 

 

تبلیغات و كاركردهای آن می تواند نقش موثری در شیوه زندگی، كسب آداب اجتماعی و دستیابی به رفاه داشته باشد. اگر طراحی متون تبلیغاتی با توجه به فرهنگ و اجتماع ما صورت نگیرد، درك و تفسیر شنونده از آن ناممكن شده، كارایی مطلوبی نخواهد داشت(سجودی و نامور، 1385). هدف از تبلیغات آگاهاندن مخاطبان و ترغیب آنان به عملی خاص یعنی خرید كالا یا خدمات تبلیغ شده است، و به شكل مجموعه ای از كلمات، تصاویر، موسیقی و ... به سمت گیرنده پیام ارسال می شود تا به اهداف خود نایل آید. با توجه به گرایش های اساسی در حوزه تاریخچه تبلیغات در رسانه های مختلف چاپی و موجی (رادیو و تلویزیون) این گونه استنباط می شود كه در این حوزه استراتژی عقلانیت رو به كاهش و بالعكس احساسات گرایی رو به افزایش است، یعنی تبلیغات امروزی دیگر آن چنان برای ذهن عقلایی مصرف كننده طراحی نمی شود و بر كیفیت و قیمت كالا تاكید آنچنانی ندارد بلكه بیشتر به حالت احساسی مصرف كننده، شخصیت و سبك زندگی او (استرتژی غیرعقلایی) توجه می شود. باباخان(1389) اهداف تبلیغات بازرگانی شامل: الف)اطلاع رسانی، ب)ترغیب مشتریان و ج)یادآوری می باشد.