دانلود پاورپوینت پژوهش های مورد نیاز دستگاه های اجرایی شهرستان مشهد مقدس جهت رشته برنامه ریزی شهری در قالب 53 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

امور اجتماعي:
1-بررسي وضعيت فردي بيماران دوجنسيتي (t.s) پس ازتغيير جنسيت ازلحاظ خانوادگي ،اجتماعي
بررسي وضعيت مهدهاي كودك پس ازاجراي ارتقاء ارزشيابي وتاثير آن بر عملكرد مهدهاي كودك درشهرستان مشهد مقدس
3- بررسي ميزان موفقيت فرزندان شبانه روزي درازدواج
4- بررسي رشد اجتماعي روستائي استفاده كننده از خدمات روستا مهد درمقايسه با ساير كودكان هم سن كه از مهد استفاده نمي كنند .

 

 

 

امور اشتغال وكارآفريني:
1-بررسي عملكرد دستگاههاي اجرائي استان درخصوص اجراي قانون 3% استخدام معلولين 
2- بررسي نقش حمايت هاي سازمان دربخش بيمه سهميه كارفرما درايجاد پايه دار جامعه هدف سازمان
3- بررسي نقش آموزش هاي فني وحرفه اي درجذب واشتغال به كارمعلولين نسبت به نرخ جذب اشتغال درشهرستان مشهد مقد س

 

 

 

فهرست مطالب
نيازهاي پژوهشي درحوزه مسايل فرهنگي شهرستان مشهد مقدس
نيازهاي پژوهشي درحوزه آسيب هاي اجتماعي وجرايم درشهرستان مشهد مقدس
نيازهاي پژوهشي درحوزه مسايل اقتصادي شهرستان مشهد مقدس
نيازهاي پژوهشي درحوزه مسايل عمراني شهرستان مشهد مقدس
نيازهاي پژوهشي درحوزه مسايل بهداشت وتندرستي درشهرستان مشهد مقدس
نيازهاي پژوهشي درحوزه مسايل زيست محيطي شهرستان مشهد مقدس
نيازهاي پژوهشي درحوزه مديريت شهريدرشهرستان مشهد مقدس