دانلود پاورپوینت جزوه درس روش تحقيق جهت رشته عمومی در قالب 357 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

 

1 .  هدف‌هاي تحقيق: در اجراي پژوهش‌هاي علمي پس از بيان مسئله تحقيق پژوهشگر, قصد خود را به صورت عملياتي بيان مي‌کند.

2. سئوال‌هاي تحقيق: مسئله تحقيق در مطالعات کيفي و کمي مي‌تواند بصورت سوال بيان شود.

3. فرضيه‌هاي تحقيق: حدس بخردانه‌اي در باره رابطه دو يا چند متغير است.vمقياس اسمي: عبارت اسمي يعني نامگذاري کردن (زن-مرد)vمقياس رتبه‌اي(ترتيبي): عبارت ترتيبي يعني ترتيب دادن (طبقات اجتماعی)vمقياس فاصله‌اي: مقياس فاصله‌اي نه تنها ترتيب اشياء را نمايان مي‌نمايد بلکه فاصله بين آن‌ها را نيز مشخص مي‌کند. (عملکرد در آزمون رياضی) vمقياس نسبتي: مقياس نسبتي دقيق‌ترين مقياس اندازه‌گيري است. (قد - سن - وزن)

 

 

 

عنوان :

 • ۱ انتخاب موضوع تحقیق
 • ۲- بیان مسئله
 • ۳- پیشینه تحقیق
 • ۴ بیان گزاره های مسئله هدف فرضیه سوال ها
 • ۵ مشخص کردن متغیرها و مقیاس سنجش آنها
 • ۶ تعیین ابزار اندازه گیری
 • ۷ مشخص کردن جامعه کورد بررسی، نمونه و حجم نمونه
 • ۸ انتخاب روش تحقیق
 • ۹ گردآوری داده ها
 • ۱۰- تنظیم و تلخیص داده ها
 • ۱۱ تحلیل داده ها و نتیجه گیری
 • ۱۲ تدوین گزارش و اشاعه یافته ها