دانلود پاورپوینت كليات مباحث مطرح در اخلاق در پژوهش جهت رشته مدیریت در قالب 79 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

اخلاق رعایت حقوق دیگران است 4 آيا اگر پژوهشگران اصلي كه طرح مطالعه را ارائه مي دهند، بر موضوع مورد نظر تسلط چنداني نداشته باشند، انجام طرح اخلاقي است ؟ آيا اگر طرح پيشنهادي از نظر علمي و متود و لوژي ناقص باشد، انجام آن اخلاقي است ؟ در چه صورت صدمه جسمي و زيان مالي ناشي از پژوهش بايد جبران شود؟ 5 پرسش پژوهشگري جهت پي بردن به شيوع نزديك بيني در كودكان دبستاني, در نظر دارد پس از كسب موافقت والدين, اولياء مدرسه و حراست آموزش و پرورش به بررسي شيوع اين عارضه در مدارس شهر كرمان بپردازد .

 

 

مقرر گرديد كليه نتايج به صورت محرمانه فقط براي والدين كودك ارسال شود . 6 محقق مؤمن و متعهد در تمام مراحل تحقیق به فکر آزمودن فرض خود است، نه اثبات آن! 7 اصول اخلاق در پژوهش
Autonomy هر شخصي اين حق را دارد كه در انتخاب آزاد باشد(با علم)
Beneficence پژوهشگر به نحوي عمل نمايد كه حداكثر نفع به اشخاص برسد
Nonmaleficence پژوهشگر به نحوي عمل نمايد كه حداقل زيان به اشخاص برسد
Justice عدالت و انصاف 8 احترام به فرد و اختياراو اخذ رضايت آگاهانه مبتني بر اين اصل است.
توجه ويژه به حفاظت از حقوق گروههاي آسيب پذير از مباحث مهم دراين حيطه مي‌باشند.

 

 

 


همچنين توجه اختصاصي در موارد:
فقدان اطلاعات كافي آزمودنی ها
فقرو مشكلات اقتصادي
9 سودمندي و عدم ضرررساني محقق، مسئول حفظ سلامت جسمي، رواني و اجتماعي شركت كننده در پژوهش است. اين امر اولين وظيفه پژوهشگر است.
ضرر ناشي از پژوهش بايستي به حداقل رسانده شود.
بايد توجه نمودكه حفاظت از شركت كنندگان در پژوهش ارجحيت دارد به:
جستجوي علوم جديد
فوايد تحقيق براي پيشبرد دانش
خواسته‌ها و علائق حرفه‌اي يا شخصي محقق 10 عدالت عدالت در پژوهش بطور عمده در سه جنبه مورد نظر مي‌باشد:
توزيع مناسب و عادلانه فوايد و مضار پژوهش

 

 

 

 

عنوان :

اصول اخلاق  در پژوهش

احترام به فرد و اختياراو

سودمندي و عدم ضرررساني

عدالت

 

علل توجه ويژه به
 اخلاق در پژوهش

در قرن اخير

آئين نامه

وضعيت
 اخلاق در پژوهش

در ايران

كدهاي اخلاقي حفاظت از آزمودني انساني در پژوهش هاي علوم پزشكي

فرم رضايت نامه آگاهانه