هدف از این تحقیق بررسی هوش هیجانی و ارتباط آن با حسابداری با فرمت docx در قالب 37 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-1- مقدمه

2-2- هوش

2-2-1- تعریف هوش

2-2-2- انواع هوش

2-3- هوش هیجانی

2-3-1- تعاریف هوش هیجانی

2-3-2- ابعاد هوش هیجانی

2-3-3- دیدگاه‌های هوش هیجانی

2-3-3-1- دیدگاه توانمندی

2-3-3-2- دیدگاه مختلط

2-3-4- مدل‌های هوش هیجانی

2-3-5- اهمیت هوش هیجانی

2-3-6- اهمیت هوش هیجانی در حسابداری

2-3-7- پیشرفت در هوش هیجانی

2-3-8- آموزش حسابداری و هوش هیجانی

2-3-9- رشته‌ی حسابداری و هوش هیجانی

2-3-10- تجربه‌ی کاری و هوش هیجانی

2-3-11- جنسیت و هوش هیجانی و بررسی آن در حرفه حسابداری

2-3-12- سلامت روان و هوش هیجانی

2-4- تحقیق‌های پیشین

2-4-1- هوش هیجانی

2-4-2- آموزش حسابداری هوش هیجانی

2-4-3- تجربه کاری و هوش هیجانی

2-4-4- جنسیت و هوش هیجانی 

منابع

 

 

 

به اعتقاد برخی صاحب نظران هوش هیجانی در زندگی اهمیت زیادی داشته و می توان حداقل برخی از مشکلات زندگی بشر امروزی را با هوش هیجانی حل نمود (سیادت و مختاری پور، 1386). در زیر مدلی ارایه شده که نشان می دهد هوش هیجانی نقش بالقوه در زندگی عادی افراد دارد. در این مدل منظور از رویدادهای زندگی همان رخدادهای مهم زندگی مانند ازدواج، یافتن شغل، مرگ یک عزیز و یا رویدادهای عادی زندگی مثل ملاقات با دوستان و .. می باشد. پیامدها یا برآیند زندگی، به شیوه بالقوه زندگی افراد همراه با رویدادهای مهم زندگی اشاره دارد. به طور کلی انتظار می رود افرادی که هوش هیجانی پایینی دارند نتوانند با حوادث فشار زای زندگی (خط b) سازگار شوند و بنابراین واکنشهای افسرده‌وار بیشتری از خود نشان می‌دهند، در حالی که افراد دارای هوش هیجانی بالا پاسخ های سازشی و انطباقی بیشتری نسبت به وقایع منفی زندگی از خود نشان داده و با رویدادهای زندگی برخورد مستقیمی دارند (سیاروچی، فورگاس و مایر، 1383).