هدف از این تحقیق بررسی محافظه کاری و عدم تقارن زمانی سود با فرمت docx در قالب 25 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

عدم تقارن زمانی سود

2-5-1محافظه کاری

2-5-2 تعاریف محافظه کاری

2-5-3 معیارهای ارزیابی محافظه کاری

2-5-3-1معیارهای خالص دارائی ها

2-5-3-2 معیارهای سود و اقلام تعهدی

2-5-3-3 معیارهای رابطه سود و بازده سهام

2-5-4 عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری از محافظه کاری

2-5-5 پیامدهای محافظه کاری

پیشینه

منابع

 

 

 

محافظه كاری یكی از مفاهیم اساسی حسابداری  است كه همواره در ارائه اطلاعات مالی  مورد توجه تهیه كنندگان قرار می گیرد. در ادبیات حسابداری دو ویژگی مهم محافظه کاری مورد بررسی قرار گرفته است : نخست، وجود جانبداری در ارائه کمتر از واقع  ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازار آن که توسط فلتهام و اوهلسون (1995) مطرح شده است . دوم، تمایل به تسریع بخشیدن در شناسایی زیان ها و به تعویق انداختن شناسایی سودها که توسط باسو  عنوان شده است. باسو محافظه کاری را به عنوان «تمایل حسابداران جهت نیاز به یک درجه بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبار خوب در سود نسبت به اخبار بد تعریف می کند» ( باسو، 1997، ص7 ).

 

 

 

از آنجا که بازده­های سالانه سهام در بردارنده اخبار به دست آمده در طول سال هستند این تعریف از محافظه­کاری رابطه سود ـ بازده را تحت تأثیر قرار می­دهد. باسو با استفاده از رگرسیون بین سود و بازده سالانه نشان می­دهد که واکنش سود نسبت به بازده های منفی( اخبار بد) بیشتر و به هنگام­تر از واکنش سود نسبت به بازده‌های مثبت ( اخبار خوب) است. باسو این واکنش متفاوت سود نسبت به اخبار خوب و بد را « عدم تقارن زمانی سود» نامید و آن را به عنوان معیاری از محافظه کاری معرفی نمود (رویچوداری و واتز، 2007 ، ص3). به عبارت دیگر عدم تقارن زمانی سود مبین این است که سود به بازده های منفی زودتر و بیشتر از بازده­های مثبت ( اخبار خوب) واکنش نشان می­دهد. از این رو، با استفاده از معیار باسو هر چه عدم­تقارن زمانی سود یعنی تفاوت واکنش سود نسبت به اخبار خوب و بد بیشتر باشد محافظه­کاری در گزارشگری مالی بیشتر است.