هدف از این تحقیق بررسی مبانی نظری عدم تقارن اطلاعاتی و نقش آن در بازار سرمایه ای با فرمت docx در قالب 28 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مبانی نظری عدم تقارن اطلاعاتی

2-3-1-مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی

2-3-2 نقش عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه

2-3-3-عدم تقارن اطلاعات و كارایی بازار

2-3-4- عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی

2-3-5- پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه

پیشینه

منابع

 

 

 

طبق نظر اسكات و همكاران (2003) زمانی كه یكی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر، دارای مزیت اطلاعاتی باشد، می‌گویند. سیستم اقتصادی از دیدگاه اطلاعات، نامتقارن است. در تئوری حسابداری، مسئله نامتقارن  بودن اطلاعات دارای اهمیت زیادی است زیرا بازارهای اوراق بهادار دستخوش تهدیدهای ناشی از مسئله عدم تقارن اطلاعاتی قرار میگیرند و این به دلیل وجود اطلاعات درون سازمانی است. حتی اگر قیمت به طور كامل تمام اطلاعات موجود در بازار را به همگان منعكس كند، باز هم این احتمال وجود دارد افراد درون سازمان، نسبت به افراد خارج از سازمان، دارای اطلاعات بیشتری باشند. در این زمان، این افراد از مزیت داشتن اطلاعات استفاده میكنند و به منافع بیشتری دست می‌یابند. زمانی كه سرمایه گذاران خارجی از این موضوع آگاه شوند، بدیهی است مبالغی را كه آماده بودند در صورت وجود اطلاعات كامل، برای اوراق بهادار پرداخت كنند، نمی پردازند و بدین گونه در برابر زیانهای احتمالی ناشی از وجود اطلاعات محرمانه، واكنش نشان می دهند (احمدپور و عجم، 1389).