هدف از این تحقیق بررسی عدم تقارن اطلاعاتی و فرضیه ی مرتبط با آن با فرمت docx در قالب 35 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-3 شكل گیری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی

2-4 ورود مفهوم عدم تقارن اطلاعات به بازار های سرمایه

2-5 عدم تقارن اطلاعاتی و بورس اوراق بهادار تهران

2-6 برابری در توزیع اطلاعات

2-7 عدم تقارن اطلاعات و كارایی بازار

2-7-1 شكل ضعیف

2-7-2 شكل نیمه قوی

2-7-3 شكل قوی

2-8 عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام

2-9 عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی

2-10 پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه

2-11 تئوری چرخه عمر شرکت

2-12 نحوه طبقه بندی شرکت‌ها به مراحل چرخه عمر

2-13 پیشینه تحقیق

منابع

 

 

 

عدم تقارن اطلاعات زمانی ایجاد می‌شود كه سهامداران به اطلاعات محرمانه ای كه مدیران شركت در اختیار دارند، دسترسی نداشته باشند. وجود اطلاعات كافی در بازار و انعكاس به موقع و سریع اطلاعات بر روی قیمت اوراق بهادار ارتباط تنگاتنگی با كارایی بازار دارد. در بازار كارا، اطلاعاتی كه در بازار پخش می‌شود به سرعت بر قیمت تأثیر می‌گذارد. در چنین بازاری، قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی آن نزدیك است. به عبارت دیگر ویژگی مهم بازار كارا این است كه قیمت تعیین شده در بازار، شاخص مناسبی از ارزش واقعی اوراق بهادار است. بازار كارا باید نسبت به اطلاعات جدید حساس باشد. اگر اطلاعات تازه ای به اطلاعات عموم می‌رسد، قیمت سهام عادی شركت متناسب با جهت اطلاعات یاد شده تغییر خواهد كرد. اگر بازار نسبت به اطلاعات جدید بی تفاوت باشد و عکس‌العمل لازم را نشان ندهد، یعنی تحلیل كننده ای در بازار برای ارزیابی و بررسی اثر اطلاعات جدید بر قیمت نباشد، طبعاً «آن بازار كارایی نخواهد داشت (همان منبع، 53).

 

 

 

جیانگ و كیم (2000)، بیان داشتند كه در شرکت‌هایی كه سهامداران آن‌ها را نهادها و شرکت‌های دیگر تشكیل می‌دهند، اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازهای تجاری آتی شركت و همچنین استراتژی‌های تجاری آن، از طریق ارتباط مستقیم بین مدیران و شرکت‌های مالك عمده سهام به طور انحصاری در اختیار قرار می‌گیرد. این انتقال اطلاعات اغلب از طریق کانال‌هایی همانند اعضای مشترك هیأت مدیره در اختیار شرکت‌های سهامدار قرار می‌گیرد و از این طریق اكثر شرکت‌های سرمایه گذار به این اطلاعات دسترسی پیدا می‌کنند؛ لذا رواج مالكیت شرکت‌ها توسط شرکت‌های دیگرمی تواند نقش اساسی در كاهش میزان عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه گذاران برون شركتی و در نتیجه كارایی بازار سرمایه در مورد اطلاعات آن‌ها داشته باشد.