هدف از این تحقیق بررسی ساختار حاکمیت و مالکیت شرکتی با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

2-2-2  . تئوری ساختار مالكیت

2-2-3  . تعاریف حاكمیت شركتی

2-2-4  . تئوری نمایندگی

2-2-5  . مالكیت نهادی

2-2-6  . تركیب مالكیت و حاكمیت شركتی  

2-2-7  . تركیب مالكیت و سهامداران عمده

تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه های نمایندگی

2-2-8  . رابطه ساختار مالكیت با كارایی بازار سرمایه

2-2-9  . رابطه تركیب مالكیت با نقدشوندگی بازار

2-2-10  . سهامداران نهادی و عمده به عنوان ناظر

2-2-11  . تاثیر تمركز مالكیت بر قیمت سهام

2-2-12  . ساختار مالکیت و ارزش گذاری اقلام تعهدی اختیاری

2-2-12-1 . تضاد منافع بین سهامداران ومدیریت

2-2-12-2 . اعمال کنترل مطلق از سوی سهامداران عمده

2-2-12-3. منحصر شدن اتخاذ تصمیمات از سوی مدیران

2-2-12-4. تضییع شدن حقوق سهامداران

پیشینه

منابع

 

 

 

باید توجه داشت كه تأثیر ساختار مالكیت بر عملكرد و بازده شركت ها موضوعی پیچیده و چند بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بین اشخاص و گروه ها را می توان انتظار داشت كه از جمله آنها می­توان به تضاد منافع بین مالكان و مدیران، سهامداران و طلبكاران، سهامداران حقیقی و حقوقی، سهامداران درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود. با وجود این، یكی از مهم ترین ابعاد تئوری نمایندگی به ناهمگرایی منافع بین  مدیران و سهامداران مربوط می شود  كه  موضوع  اصلی اكثر تحقیقات در این زمینه را تشكیل می دهد. به اعتقاد صاحب نظران، سهامداران همواره باید نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره تلاش كنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش های مدیران جلوگیری شود. البته در هر صورت سهامداران با انتخاب مدیران و تفویض قدرت تصمیم گیری به آنان تحت شرایطی ممكن است در موضع انفعال قرار داشته باشند كه شدت  و ضعف آن بستگی  زیادی به عملكرد، صحت و دقت  تصمیمات  سهامداران  دیگر خواهد داشت (پوشنر،1993، 133-121) .