هدف از این تحقیق بررسی حاکمیت شرکتی و مکانیزم آن با فرمت docx در قالب 45 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

حاکمیت شرکتی و ارزش آفرینی

تعاریف حاکمیت شرکتی

انواع سیستمهای حاکمیت شرکتی

تئوری های حاكمیت شركتی

اصول حاکمیت شرکتی

الگوهای حاکمیت شرکتی

مکانیزم حاكمیت شركتی

ساختارهای مالکیتی حاکمیت شرکتی

ساختار های مدیریتی حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی و شفافیت در اطلاعات حسابداری

حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی و ارزش آفرینی

حاکمیت شرکتی، اطمینان بخشی و ارزش آفرینی

پیشینه

منابع

 

 

 

امروزه بازارهای پرتلاطم و رو به رشد اوراق بهادار در دنیا متکی بر سیستمهای پیچیده حمایت کنندهای هستند که نظام راهبری را در شرکتهای سهامی عام بهبود می بخشند. ویژگیهای اصلی این نظام راهبری عبارتند از: 1) به سهامداران اقلیت این اطمینان را میدهند که اطلاعاتی قابل اتکاء در رابطه با ارزش شرکت دریافت کردهاند و از جانب مدیران شرکت و سایر سهامداران بزرگ مورد خیانت و سوء استفاده قرار نگرفتهاند و 2) مدیران را اینگونه تشویق میکنند که به جای پرداختن به اهداف شخصی خود، به دنبال حداکثر کردن ارزش و منافع شرکت باشند. از جمله سیستمها (یا سازمانهای) ارتقاء دهنده نظام راهبری شرکتی میتوان به واسطه های معتبری در بازارهای سرمایه همچون بانک های سرمایه گذاری، مؤسسات حسابداری، قوانین و مقررات اوراق بهادار (مثل آمریکا) و انواع شیوه ها (رژیم) افشاء و ارائه شفاف اطلاعات اشاره کرد که در حقیقت تولید کننده اطلاعاتی قابل اتکاء برای شرکتهای سهامی عام میباشد. نقش راهبری اطلاعات حسابداری مالی در شرکتهای سهامی عام و به تبع آن ویژگی شفافیت اطلاعات، دارای اهمیتی حیاتی در بازارها می باشند.