پاورپوینت سرمایه فکری IC

(Intellectual capital)

به تعداد 78 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان

 

سرمایه فکری گنج تمام نشدنی سازمان

مقدمه

سير تاريخي توسعه مفهوم و كاربرد سرمايه فكري

جایگاه سرمایه فکری در داراییهای نامشهودمفهوم و تعاریف سرمایه‌ فکری :

ویژگیهای سرمایه فکری

مدیریت سرمایه فکری

عناصر سرمایه فکری

تعامل میان اجزای سرمایه فکری وایجاد ارزش

اهداف اندازه‌گیری سرمایه فکری

مقایسه حسابداری مالی سنتی با دیدگاه اندازه گیری سرمایه فکری

روشهاي اندازه گیري سرمایه فکري

مدلهايي كه سرمايه فكري را بصورت پولي و مالي ارزيابي ميكنند

گزارشگری سرمایه فکری

جهانی سازی مالکیت فکری

جایگاه ایران در این حرکت جهانی

سهامداران و سرمایه گذاران

تحلیل گران مالی

مروری بر تحقیقات انجام شده در ایران

منابع