هدف از این تحقیق بررسی مفاهیم و تعاریف فساد با فرمت docx در قالب 89 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
مفاهیم و تعاریف
مفاهیم و تعاریف فساد
انواع فساد
فصل مشترک مباحث مربوط به فساد
مفاهیم و تعارف سلامت
سطوح و دسته بندی تعاریف سلامت
تعاریف سلبی سلامت
تعاریف ایجابی سلامت
جمع بندی تعاریف
جمع‌بندی پژوهش‌های داخلی و خارجی
تجزیه و تحلیل پژوهش‌های داخلی
تجزیه و تحلیل پژوهش‌های خارجی
مدل مفهومی برآمده از پژوهش‌های پیشین و نتیجه‌گیری
فهرست منابع و مآخذ

 

 


مفهوم «فساد» مانند ديگر مفاهيم در علوم اجتماعي دلالت‌هاي بسيار متنوعي دارد و تعاريف مختلفي از آن ارايه شده‌ است. و همان گونه که می‌دانیم تعریف یک پدیده‌ی اجتماعی در هر زمان می‌تواند دارای تعریف متفاوتی داشته باشد. در واقع می‌توان گفت تعریف جهان‌شمولی از فساد موجود نیست همان گونه که "کورر" مطرح نموده است، هر پژوهشي که درباره‌ي فساد انجام مي‌گيرد، به شدت تحت تأثير چگونگي تعريف مفاهيمش قرار دارد.

 

 

 

در واقع، نوع درک يا برداشتي که درباره‌ي مفهوم يا پديده‌ی فساد وجود دارد در ماهيت تحليل و مدل‌بندی آن بسيار مؤثر است.