هدف از این تحقیق بررسی ورشکستگی و دلایل آن از دیدگاه های مختلف با فرمت docx در قالب 30 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

درماندگی

2-3-1- تعریف ورشكستگی و مفاهیم مرتبط با آن

2-3-2- بررسی قانون ورشكستگی ایران

2-3-3- بررسی قانون ورشكستگی در برخی كشورها

2-3-4- دلایل ورشكستگی

2-3-4-1- دلایل ورشکستگی از دیدگاه نیوتن

2-3-4-2- دلایل ورشکستگی از دیدگاه جونا آیابئی

2-3-5- مراحل و روش های پیش بینی ورشکستگی و انواع مدلهای ورشکستگی

2-3-5-1- مراحل ورشكستگی

2-3-5-2- روش های پیش بینی ورشكستگی

2-3-5-2- انواع مدلهای پیش بینی ورشكستگی

2-3-5-2-أ-مدل ویلیام بیور

2-3-5-2-ب-مدل آلتمن

2-3-5-2-ج- مدل اسپرینگیت

2-3-5-2-د-  مدل اوهلسون

2-3-5-2-ه- مدل فولمر

2-3-5-2-و-مدل زمیجوسكی

2-3-5-2-ز-مدل سی اسکوار

2-3-6- تحلیل وضعیت بانک ها و علل ورشکستگی آن ها

پیشینه

منابع

 

 

در فرهنگ لغات آكسفورد، واژه « Distress» به معنی درد، اندوه، فقدان منابع پولی و تنگدستی آورده شده است. در ادبیات مالی نیز تعاریف مختلفی از درماندگی مالی ارائه گردیده است. گوردن در یكی از اولین مطالعات آكادمیك بر روی تئوری درماندگی مالی، آن را به عنوان كاهش قدرت سودآوری شركت تعریف می كند كه احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره و اصل بدهی را افزایش می دهد(گوردن،1971، ص11). ویتاكر درماندگی مالی را وضعیتی در نظر می گیرد كه در آن جریان های نقدی شركت  از مجموع هزینه‌های بهره مربوط به بدهی بلند مدت كمتر است(وستون ، 1992 ،ص 20). از نقطه نظر اقتصادی، درماندگی مالی را می توان به زیان ده بودن شركت تعبیر كرد كه در این حالت شركت دچار عدم موفقیت شده است. در واقع در این حالت نرخ بازدهی شركت كمتر از نرخ هزینه سرمایه می باشد. حالت دیگری از درماندگی مالی زمانی رخ می دهد كه شركت موفق به رعایت كردن یك یا تعداد بیشتری از بندهای مربوط به قرارداد بدهی، مانند نگاه داشتن نسبت جاری یا نسبت ارزش ویژه به كل دارایی‌ها طبق قرارداد نمی شود. به این حالت نكول تكنیكی گفته می شود. حالات دیگری از درماندگی مالی عبارتند از زمانی كه جریانات نقدی شركت برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی ناكافی باشد و همچنین زمانی كه ارزش ویژه شركت عددی منفی شود(ریچارد ،1999،ص 12).

 

 

 

در ادبیات مالی نیز تعاریفی مختلف از درماندگی مالی ارائه شده است. دان و براد استریت دلیل اصلی ورشكستگی را مشكلات مالی و اقتصادی می دانند. در حالی كه گیتمن اعتقاد دارد نخستین و مهم ترین دلیل ورشكستگی سازمان ها، سوء مدیریت آنها است.با اینكه عوامل ورشكستگی از  یك شركت به شركت دیگر متفاوت است اما می توان چندین عامل مشترك را به عنوان عوامل ورشكستگی بین همه شرکت‌های ورشكسته شناسایی نمود. عدم صلاحیت مدیریت، هزینه زیاد تولید، فعالیت مالی ضعیف، هیئت مدیره غیرفعال از جمله این عوامل هستند(سعیدی و آقایی، 1388،ص 60).