هدف از این تحقیق بررسی مدیریت سود و تبیین مفهوم آن با فرمت docx در قالب 32 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مدیریت سود

سود مورد انتظار

تعریف و تبیین مدیریت سود

تاریخچه مدیریت سود

انواع مدیریت سود

انگیزه­های مدیریت در مدیریت سود

مدیریت سود و رابطه­ی آن با هزینه – منفعت

جایگاه مدیریت سود

فرضیه مدیریت سود و فرضیه بازار

روش‌های مدیریت سود

ابزارهای مدیریت سود

خصوصیات روشهای مدیریت سود

عوامل موثر بر مدیریت سود

رویکردهای مختلف مطالعه مدیریت سود

پیشینه تحقیق

منابع

 

 

 

هکتور معتقد است مدیریت سود عملی است که اسباب سوء استفاده در گزارشگری مالی را فراهم می­سازد و استفاده کنندگان صورتهای مالی باید به این امر واقف باشند. (آشاری، 1994) بعضی اظهار نموده­اند که مدیریت سود در حقیقت عملی منطقی و معقول است. مثلاً بیدلمن براین باور بود که مدیران برای ایجاد یک جریان یکنواخت سود و هم چنین کاهش انحراف بازده نسبت به بازار، سود را مدیریت می­کنند. بلکویی معتقد است مدیریت سود عبارتست از هماهنگ نمودن آگاهانه سود تا بتوان به یک سطح یا روند مورد نظر دست یافت. (ریاحی بکلویی، 1381)

 

 

 

همچنین بارنیا، رونن و سادن اشاره نمودند که مدیران به منظور کاستن نوسانات سودگزارش شده و تقویت توانایی سرمایه­گذاران جهت پیش­بینی جریانات نقدی آتی دست به مدیریت سود می­زنند و انتظار می­رود مدیریت سود تاثیر مثبتی بر ارزش سهام و ارزیابی عملکرد مدیریت داشته باشد. (آشاری، 1994) درمقابل مک هاگ مدیریت سود را نوعی دستکاری در اطلاعات صورتهای مالی می­داند.(همان منبع، 1994) با مروری بر نظرات ارائه شده توسط پژوهشگران دو دیدگاه متفاوت در قضاوت آنان نسبت به پدیده مدیریت سود آشکار می­گردد. یک دیدگاه مثبت که مدیریت سود را تسهیلی در اهداف گزارشگری مالی می­داند و دیگری دیدگاهی منفی که مدیریت سود را نوعی تحریف در اهداف گزارشگری مالی معرفی می‌کند.