هدف از این تحقیق بررسی حسابداری و اهمیت اقلام تعهدی با فرمت docx در قالب 35 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

حسابداری تعهدی

2-2-14اقلام تعهدی

2-2-15 نقش و اهمیت اقلام تعهدی

2-2-16 مدلهای اندازه گیری اقلام تعهدی

2-2-16-1 مدل ریچاردسون

2-2-16-2 مدلsloan

2-2-16-3 مدلDeAngele

2-2-16-4 مدل Healy

2-2-16-5.مدل  Jones

2-2-17پیدایش نظریه کیفیت سود

2-2-17-1 مفهوم کیفیت سود

2-2-17-2 معیارهای اندازه گیری کیفیت سود

2- 2-18 مبنای نظری مربوط به مدیریت سود

2-2-19 هزینه معاملات

منابع

 

 

 

  نظریه كیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیل گران مالی و كارگزاران بورس مطرح شد، زیرا آنها احساس می كردند سود گزارش شده میزان قدرت سود یك شركت را آنچنان كه در ذهن مجسم می كنند، نشان نمی دهد. آنها دریافتند كه پیش بینی سودهای آتی بر مبنای نتایج گزارش شده، كار مشكلی است ضمنا تحلیل گران دریافتند كه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شركتها به دلیل نقاط ضعف متعدد در اندازه گیری اطلاعات حسابداری كار مشكلی می باشد.  سوال اساسی این است كه چرا تحلیل گران مالی در ارزیابی خود از سود خالص گزارش شده و یا سود هر سهم شركت (بدون تعدیل) استفاه نمی كنند و جانب احتیاط را رعایت می نمایند. پاسخ این است كه در تعیین ارزش شركت فقط به كمیت سود نگاه نمی شود، بلكه باید به كیفیت آن نیز توجه شود. منظور از كیفیت سود زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی است.

 

 

 

به عبارت دیگر ارزش یك سهم تنها به سود هر سهم سال جاری شركت بستگی ندارد بلكه به انتظارات ما از آینده شركت و قدرت سودآوری سالهای آتی و ضریب اطمینان نسبت به سودهای‌ آتی بستگی دارد.   تحلیل گران مالی تلاش می كنند تا چشم انداز سود شركتها را ارزیابی كنند. چشم انداز سود به تركیب ویژگیهای مطلوب و نامطلوب سود خالص اشاره دارد. برای مثال، شركتی كه عناصر و اقلام با ثباتی در صورت سود و زیانش وجود دارد نسبت به شركتی كه این اقلام و عناصر در صورت سود و زیان آن با ثبات نیست، كیفیت سود بالاتری دارد. همین امر به تحلیل گران اجازه می دهد، سود آتی شركت را با قابلیت اطمینان بیشتری پیش بینی نمایند (ظریف فرد، 1378) .