هدف از این تحقیق بررسی بورس اوراق بهادار و مزایای آن برای شرکت ها با فرمت docx در قالب 49 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

بورس و اوراق بهادار ومفاهیم مرتبط با آن

تعریف سازمان بورس و اوراق بهادار

تاریخچه

مزایای سرمایه گذاری در بورس

مزایای ورود به بورس برای شرکتها

انواع بازارها

بازار كالا و خدمات

بازار پول

بازار سرمایه

انواع بازارسرمایه

تعریف سهم

تعریف تامین مالی

ابزارهای ویژه تامین مالی

اوراق مشارکت یا اوراق قرضه

انواع ارزشها

شرکتهای سهامی عام و خاص

تعریف سال مالی

سهامداران

صورتهای مالی

نسبت های مالی

انواع سهم

شاخص

روش های تحلیل اوراق بهادار

بازده سرمایه گذاری

جایگاه بورس تهران‏ در مقایسه با سایر بورسهای جهان

تئوری های مفهوم

پیشینه

منابع

 

 

 

بازار پول ابتدا به جهت نگهداری نقدینگی مردم تشكیل شد و به عنوان یك محل امن برای نگهداری و محافظت از پول در مقابل سرقت از آن تعبیر میشد. در ابتدا بانك در قبال نگهداری و محافظت از پول مردم از آنها مبالغی را دریافت میكردند. اما با گسترده شدن دنیا و مناسبات اقتصادی و ایجاد دادوستدهای گسترده وظایف و مسئولیتهای جدیدی برای بانكها تعریف شده. در این زمان ، دولتها یاد گرفتند كه شاید بتوان از بانكها به عنوان ابزاری برای كاهش تقاضا در بازار كالا و خدمات استفاده كرد. به همین دلیل شروع به تبلیغ برای جذب نقدینگی مازاد مردم در حسابهای بانكی كردند ، تا به این وسیله حجم نقدینگی در دست مردم را كاهش داده و كنترل نمایند و از سرازیر شدن ناگهانی این حجم عظیم نقدینگی به بازار كالا جلوگیری كنند و به این طریق، بتوانند تقاضا و نهایتا تورم را در بازار كالا و خدمات كنترل كنند.از طرف دیگر نقدینگی جمع شده در حسابهای بانكی خود میتوانست به صورت وام و تسهیلات در اختیار بخشهای تولیدی جوامع قرار گیرد و تولید را افزایش دهد.

 

 

 

بانكها در قبال وام و تسهیلات پرداختی به شركتها و مؤسسات بهره دریافت میكردند و از طرف دیگر به سپردههای مردم نیز بهرهای را میپرداختند و مابهالتفاوت این دو نرخ بهره به عنوان درآمد بانكها شناخته میشد.بازار پول تا مدتها توانست نقش تعادل آفرین بین عرضه و تقاضا در بازار كالا و خدمات را بازی كند تا اینكه بحث كنترل نقدینگی در بازار پول به میان آمد. با ایجاد بحرانها مردم به بانكها هجوم آوردند و نقدینگی حسابهای خود را طلب میكردند و در این مقطع و زمان بود كه ضعف اصلی بازار پول نمایانگر شد. در واقع بازار پول توان لازم برای كنترل و حفظ تعادل بین عرضه و تقاضا در شرایط بحرانی را به طور كامل نداشت. پس باید راه دیگری یافته و به كار گرفته میشد. (شهرآبادی،1390)