دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک جهت رشته مدیریت در 197 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 


مديريت تا دهه 1960تنها به درون خود و زير مجموعه تحت امرش می‌پرداخت و از آنچه در خارج می‌گذشت چشم پوشيده و آن را در تجزيه و تحليل های خود وارد نمی كرد؛ اما شدت تغيير و تحولات در جهان تغيير و تحولاتی را در سازمان ها پديد آورد كه با تجزيه و تحليل عوامل درونی قابل شناسایی نبود؛ از اين رو ناگريز نگاه صاحب نظران به بيرون از سازمان معطوف شد و تجزيه و تحليل عوامل بيرونی در كانون توجه قرار گرفت، از اينجا بود كه اندك اندك زمينه های پيدايش مديريت راهبردی پا به عرصه وجود نهاد.

 

 

 


فهرست مطالب:
چرا مديريت؟
چرا مديريت استراتژیک ؟
نقش فعال داشتن ( مديريت )
 چرا مديريت استراتژیک ؟
چالشهاي دولت‌هاي امروز
آثار چالشهاي تدبير نشده
یک اصل مدیریتی
ويژگيهاي سازمان‌هاي سنتي در مقايسه با سازمان‌هاي ياد گيرنده
رويكردهای برنامه‌ريزی درسازمان
تعريف برنامه‌ريزی
كاركردهای برنامه ریزی
اهميت و ضرورت برنامه‌ريزي
كاركرد شناخت در برنامه ريزي
برنامه ريزي عملياتي
برنامه‌ريزی هنجاری
برنامه ريزي ابزار
برنامه‌ريزي اهداف
برنامه‌ريزي منابع
مفاهيم اساسی
تعاريف استراتژي
چرا استراتژی لازم است؟
نقش و ضرورت استراتژی
مزايای استراتژی
رسالت و بيانیه رسالت
ویژگی های اهداف نظام
 راهبردها
فرایند برنامه ریزی راهبردی
شناخت وضعيت موجود
ويژگی‌های شناخت و شناخت راهبردی
تعریف شناخت راهبردی
انواع شناخت
فرايند تدوين شناخت
مدل های شناخت سازمانی
مدل سیستم های فنی-اجتماعی