هدف از این تحقیق بررسی عدالت سازمانی با فرمت docx در قالب 37 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
عدالت سازمانی
تعریف عدالت
اهمیت رعایت عدالت
عدالت اجتماعی
عدالت توزیعی
عدالت رویه ای
عدالت تعاملی
انواع ناسزاها
دیدگاه های مربوط به عدالت سازمانی
عوامل مؤثر بر حساسیت افراد به رعایت عدالت در سازمان
کانون های عدالت سازمانی
پیشینه تحقیق

 

 

 

حیات و تداوم هر سیستم و نهاد اجتماعی در گرو وجود پیوندی مستقیم میان عناصر تشکیل دهنده آن است. این پیوند تحت تأثیر میزان رعایت عدالت در آن سیستم قرار دارد. در تحقیقات علوم انسانی، عدالت سازه ای تلقی می شودکه در فضای روابط اجتماعی ایجاد می گردد. گرین برگ معتقد است که ادراک عدالت سازمانی، برای اثربخشی عملکرد سازمان ها و رضایت افراد در سازمان ضرورتی اساسی است و سازمان باید در جهت تحقق این مهم، همه تلاش و کوشش خود را به کار گیرد.