هدف از این تحقیق بررسی مدیریت و تفکر استراتژیک با فرمت docx در قالب 210 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
 سير تكاملي مديريت و تفكر استراتژيك
ظهور استراتژی و تفکر استرتژیک
استراتژی
آغاز شیوه برنامهریزی به شکل استراتژیک
تعریف تفکر استراتژیک
الگوهاي تفكر استراتژيك
مدیریت شهری و حرکت به سوی رویکرد استراتژیک
ظهور برنامه ریزی و مدیریت شهری
مدیریت استراتژیک شهری
مديريت شهري در ايران
نگاهی به شیوه مدیریت شهری ایران (با تأکید بر شهر تهران)
نقش رویکرد استراتژیک در مدیریت شهر
مطالعه موردی از تجربیات موفق

 

 


بیش از نیم قرن است که دانشمندان صحنه استراتژی درباره این مفهوم می¬نویسند و زوایای جدیدی از آن را روشن می¬سازند. این در حالی است که یک طرف بر ژرفا و گستردگی مفهوم استراتژی دلالت می¬کند و از طرفی دیگر نشان از گسترش دیدگاه انسان در فهم معنای استراتژی دارد. با آنکه واژه استراتژی یونانی است و زادگاه آن طبعا باید مغرب زمین باشد

 

 

 

اما با پژوهشی در تاریخ نظامی و اجتماعی مشرق زمین (ایران و چین) می توان ادعا کرد که زادگاه استراتژی به مفهوم رزم آوری در این خطه از عالم است و از اینجا به اروپا و سایر نقاط جهان راه یافته است. بهترین نمونه، نبرد ترموپیل بین ایران و یونان باستان است که با پیروزی ایرانیان خاتمه پذیرفت. جنگ های ایران با امپراطوری روم و عثمانی نیز می تواند شاهد خوبی بر این ادعا باشد.