هدف از این تحقیق بررسی صنعت و کیفیت زندگی با فرمت docx در قالب 87 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
 مقدمه
 مبانی نظری تحقیق
 صنعت
 توسعه صنعتی
 چالشهای توسعه صنعتی
 صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
 صنعت و توسعه پایدار
 کیفیت زندگی
 شاخص های کیفیت زندگی
 اقتصاد
 تاثیر شاخص اقتصاد بر کیفیت زندگی
 پیامدهای اقتصادی توسعه صنعتی
 محیط زیست
 تاثیر محیط زیست بر کیفیت زندگی
 پیامدهای زیست محیطی توسعه صنعتی
 فرهنگ
 جایگاه فرهنگ در کیفیت زندگی
 پیامدهای فرهنگی توسعه صنعتی
 سلامت
 نقش سلامت در کیفیت زندگی
 تاثیر توسعه صنعتی بر وضعیت سلامت
 تحصیلات
 نقش تحصیلات در کیفیت زندگی
 تاثیر توسعه صنعتی بر وضعیت تحصیلات
پیشینه پژوهش
 پیشینه داخلی
 پیشینه خارجی
 جمع بندی تحقیقات انجام شده
 بررسی محیط پژوهش
 مدل نظری

 

 


بررسي هر پژوهش و تحقيقي مستلزم يک پشتوانه علمي مناسب است خصوصاً در علوم انساني که پاسخ هاي صحيح متفاوتي را مي توان براي يک پرسش بر اساس ديدگاههاي متفاوت در نظر گرفت. بر اين اساس پژوهش حاضر نيز در اين بخش به منظور بررسي موضوع مورد نظر و در جهت يافتن پاسخي مناسب، موضوعات زير را که به نوعي مرتبط با موضوع اصلي پژوهش است را مورد بررسي قرار داده است.

 

 

 

ابتدا به بررسي صنعت و صنايع نفت و گاز و پتروشيمي پرداخته شده و سپس مفهوم کيفيت زندگي مورد بحث قرار گرفته است و هر يک از شاخص هاي کيفيت زندگي در ارتباطشان با جوامع صنعتي تشريح شده است و در پايان به تحقيقات پيشين مرتبط با موضوع پرداخته شده و پس از جمع بندي تحقيقات انجام شده و معرفي محيط مورد پژوهش، چارچوب نظري تحقيق بررسي گرديده است.