هدف از این تحقیق بررسی هموارسازی سود و پیشینه مطالعاتی آن با فرمت docx در قالب 18 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

هموارسازی سود

تعاریف هموارسازی سود

فرصت‌های هموارسازی سود

انواع هموارسازی سود

هموارسازی واقعی

هموارسازی مصنوعی

اهداف هموارسازی سود

پیشینه

منابع

 

 

 

به نظر كاپلاند (1968) هموارسازی سود عبارت است از كاهش تغییرات سالانه سود با انتقال سود در سال‌هایی كه سود زیان است به سال‌هایی كه سود كم است (استولوی و برتون، 2000). به عقیده بیدلمن (1973) هموارسازی سود عبارت است از كاهش آگاهانه نوسانات سود سطحی كه برای شركت نرمال به نظر می‌رسد. به عبارت دیگر هموارسازی سود تلاش مدیریت برای كاهش نوسانات غیرعادی سود است كه در محدوده خط مشی‌های اصول حسابداری و مدیریت منطقی باشد. گیولی و رونن (1981) عنوان كردند كه هموارسازی می‌تواند نوعی پیام باشد كه مدیران به وسیله آن از اختیار خود در انتخاب بین روش‌های مختلف در اصول پذیرفته شده حسابداری استفاده می‌كنند تا نوسانات سود طی زمان را حول روندی كه به بهترین وجه منعكس كننده انتظارات سرمایه‌گذاران از عملكرد آتی شركت می‌باشد، كاهش دهند.

 

 

 

موسس (1987) هموارسازی سود را تلاشی برای كاهش نوسانات سود گزارش شده می‌داند. بارتو (1993) بیان می‌كند كه هموارسازی سود دو شكل دارد: 1) شكل كاهنده سود، زمانی كه سود مورد انتظار به طور موقت باال باشد و 2) شكل افزاینده سود، زمانی كه سود پایین‌تر از سود مورد انتظار یا سود سال قبل باشد. آشاری و دیگران (1994) هموارسازی سود را به عنوان عمل داوطلبانه و آگاهانه مدیر برای كاهش نوسانات سود با استفاده از ابزارهای مشخص حسابداری تعریف كردند. به عقیده زارووین (2002) هموارسازی سود عبارت است از مدیریت اقلام تعهدی برای كاهش واریانس سری زمانی سود.