هدف از این تحقیق بررسی هزینه ها و طبقه بندی آن ها با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-1-  مقدمه

2-8- تعریف هزینه

2-8-1- ماهیت هزینه ها

2-8-2- طبقه بندی کلی هزینه ها

2-8-3- هزینه های تولیدی

2-8-4- هزینه غیر تولید

2-8-5- تغییر ساختار هزینه ها در طول زمان

2-8-6- محرک های هزینه

2-9- رفتار هزینه

2-9-1- مفروضات اصلی الگوی رفتار هزینه

2-9-2 - انواع دیدگاه ها درباره رفتار هزینه

2-10-مبانی نظری چسبندگی هزینه ها

2-10-1- چسبندگی هزینه ها

2-10-2- اهمیت در کاهش چسبندگی هزینه

2-10-3- تاثیر چسبندگی هزینه بر پیشبینی تحلیلگران

2-10-4- اهمیت چسبندگی هزینه ها برای سرمایه گذاران

2-10-5- اهمیت چسبندگی هزینه در روشهای تحلیل حسابرسی

2-10-6- دلایل چسبندگی هزینه ها

2-10-7- عوامل موثر بر چسبندگی هزینه

2-11 - پیشینه  تحقیق

منابع

 

 

 

هزینه­های اقتصادی شامل هزینه­های صریح و هزینه­های ضمنی است. هزینه­های صریح عبارت است از مخارج واقعی واحد تولیدی برای خرید یا استخدام عوامل تولید. هزینه­های ضمنی به ارزش عوامل تولید اطلاق می­شود که متعلق به واحد تجاری بوده و توسط واحد تجاری به کار گرفته شده است، ارزش این هزینه­ها از طریق آنچه که از بهترین استفاده آنها عاید می­گردد محاسبه و برآورد می­شود. واحد تجاری باید به هر عامل تولید قیمتی برابر آنچه که در بهترین استفاده­اش می­تواند عاید شود، بپردازد. این امر به نظریه هزینه فرصت معروف است. هزینه­های اقتصادی یا فرصت را باید از هزینه­های حسابداری که فقط به مخرج واقعی واحد تجاری جهت خرید یا استخدام عوامل مربوط می­شود و به آنها هزینه­های صریح می­گویند، متمایز ساخت. هزینه­های حسابداری یا تاریخی برای گزارشهای مالی در خصوص مقاصد مالیاتی اهمیت دارد. اما، جهت مقاصد تصمیم­گیری مدیریت، هزینه­های اقتصادی یا فرصت مفاهیم هزینه­های مربوطه هستند.( سالواتور، ترجمه پورمقیم،1386 ).