هدف از این تحقیق بررسی نقدشوندگی و هموارسازی سود با فرمت docx در قالب 13 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-2 - نقدشوندگی و مفاهیم مرتبط با آن

2-2-1- مفهوم نقدشوندگی

2-2-2- نقدشوندگی بازار

2-2-3- ریسک و بازده و نقدشوندگی

2-2-4- هموار سازی سود

2-2-5- حاکمیت شر کتی و نقدشوندگی سهام

2-2-6- کیفیت افشا

2-2-7- نقد شوندگی دارایی ها و نقد شوندگی سهام

منابع

 

 

 

هرچه بتوان یک دارایی را سریعتر و با هزینه کمتری به فروش رساند قابلیت نقدشوندگی آن بیشتراست. این تعریف هم  در باره دارایی­های واقعی و هم داراییهای مالی کاربرد دارد. درجه نقد­شوندگی یک سر­مایه­گذاری وقتی پایین است که یک قیمت منصفانه برای آن به سرعت به دست نیایید. یک دارایی را غیر نقدشونده می نامند اگر: اولا بازاری برای دارایی وجود نداشته باشد  که این موجب می شود در هنگام فروش فرد مجبور به معامله با کسر گردد (یعنی دارایی را کمتر از ارزش  واقعی آن بفروش برساند)   ثانیا: ارزش دارایی  برای خریداران  مشخص نباشد.  یعنی حتی اگر بازار سازمان دهی شده های برای دارایی خاص وجود داشته باشد، عدم نقدشوندگی  دارایی  موجب خواهد شد که قیمت نوسانات بالاو فراوانی داشته باشد. علت اصلی این نوسانات وجود ریسک بالایی است که فرد تحمل می کند چرا که ممکن است زمانی  که او به عنوان خریدار یا فروشنده به بازار  مراجعه می کند نتواند قیمت مناسبی برای  دارایی  بیابد. در ادبیات مالی واژه  نقدشوندگی به دو مفهوم  مجزا اشاره دارد. مفهوم اول به نقدشوندگی داراییهای شرکت اشاره دارد،ازاین نظر که یک شرکت  وقتی  نقدشونده  نامیده می شوند که دارایی های نقد  نسبتا زیادی داشته باشند. مثل وجوه­نقد در ترازنامه این ارزش اشاره به ارزش تسویه داراییهای شرکت دارد. مفهوم دوم،  نقدشوندگی  سهام معامله شده شرکت است. از این  نظر شرکت وقتی نقده شونده است که سهام آن نقد شونده باشد . یعنی با سرعت بیشتر، هزینه­ی کمتر و قیمت مناسبتری به فروش رسد.